Roma Nenacaauru Rai 15

1Inae cana, jeriha Jesocurisitone rijijieein laraajiin neinichaachene, nii ena nunuheteein sacuhajeraauruhacha ichai que tonaain erenaa nainihaacache. Atiin acaauruhacha ichai rautaenihacachene nihanatiin abaantaacachenete ne. 2Satiin canate, canamute cachaauru rai caohachanu que cha ichaain nihacachene caohachae, caa canaacha esenetai aina iijieein sacuhajeein ichaaoruhane coina. 3Coaracuchenachuhinti Jesocurisito netonai, aca jerihane rijijieein nenaa nainenihane jaun: “Ii necoeje chanuureraauru coreenranihane canu caseteco coaaraaun,” naain que aitiin laenanohinihane nainaalu, rai suujua letono rijijieein nenaa coacuelanaalane. 4Satiin Quiricha Inoaensi cuhane laenanohineein nenaate, cana suujuateraanu que laenanohineein nelu, itolere bana jianelanaala, cairichaaojoaain cana coaraane aina cuaain canaacha cohajei ranaa nainichaachene coina. 5Nii Cana Coaunera itolere bana cairichaaojoaain cana coaara, inara coroatajanemiin. Cana relaalu Jesocurisitone rijijieein 6jiniiquiin ita belaain rachoojoeein Cana Coaunera coroajeein ichaoche, jeriha Cana Coaunera Cana Curuaanaa Jesocurisito Inacaneein nenaane rijijieein neeichene coina. 7Aihane jaun Cana Coaunera rai caohachanu que inara raain nihalu Jesocurisitone rijijieein, inara netonai jiniiquiin raotojoeein ita raain neeuche. 8Esinaena aitoreeunni inara rai. Inae cana foeratera inoaensihuru rai, nitohaneein ichaane coina aitosihalu Cana Coaunerane nainaane coinate, Jorioocuru nichaanune rai nelatihane coina turuhin nelu Jesocurisito, caje esinae rauhijiriin nohanelanaala tihane coina, naitoonjoan ichaa Cana Coaunerane coaracuruha cachaaurune coina. 9Chaen techu Jorioniheichuru netonai, aca Cana Coauneraneein nihane jaun, cairichaaojoaain acaauru netonai coaraane coitucuhin, Acaneein nihane coroaecururichaaine coitucueratihane coinane maajeein turuhin nelu. Nii ajinihate nitohanerichaaine que: “Nitohanei ichaaine corenihane lauri lauri nenacaauru cachaauru aina neein- iineein neeine coroajeein nenatereeunni,” naain laenanohineein ne Quiricha Inoaensi cuhane. 10Quiricha Inoaensi cuhane techu coaiteen: “Cana Coaunera cachaneein nenacaauru aina jiniiquiin rachojeeuche lauri lauri nenacaauru cachaauru,” naain ne laenanohineein. 11Rai Quiricha Inoaensi cuhane techu coaiteen: “Lauri lauri neiniquichene Cana Coaunera cachaneein nenacaauru aina jiniiquiin Cana Coaunera coroaaecuche,” naain ne laenanohineein. 12Isaihasi netonai techu: “Isaihasi caje nefoeratenaa- Isaraelitacuru curuaanaa neein nenaa- Rabiri cajete ocooreein leinjiin Curuaanaa, Isaraelitanelanaala nenacaaurune maajeein curuaanaa neein nihane acaacha que jaaequiin neeuruhane coina,” naain laenaelu. 13Canaacha cohajei teraneein nenaa Cana Coaunera, Aca acaneein nihane esenetaeraniquichene rai, raotojoeein rachoojoeein jiniiquiin neeichene jaanu teein, inara aina niicha ichana nainei ichaa rai Suujuene coina ichamiinte, leinjiin acaacha cohajeein neeiche. 14Canejeraauru, saain inara leeochaauru belaain ichaohin, itolere coitucuhin, jiniinquiin ita suujuatenaa coitucuhin ichaohichene coitucuhanu. 15Nena laen caa quiricha inara rai canuhacha laenai cuhane inara que asilanaala inara rai aitoon, nabana baitequichene chatohanei ichaquichene coataa. Nitohaneein Jorioniheichuru rai caohacha ichaa Jesocurisitone beebejihanune coinate, canu rai caohacha ichaane coina canu raain nelu Cana Coaunera. Nii jaaunne Cana Coaunera beratenojoi ichoteratenojoineein neeururichaainne beebejeeun. Nii canuhacha beebejei esenetaauruha Jorioniheichurune, Cana Coaunera rai iniho mocohin teeuruha saseredotecuru Jorioneei nenacaaurune rijijieein, Cana Coaunera rai, jeriha rai Suujuene rijijieein couluunojoineein Jorionihechuru tihanune coina. 17Coujuriu Jesocurisito letononeein nenaa tocohaneein, Cana Coauneracha jerenohi ichaain nihanune jaunne raotojoeeun. 18Nii jaunne Jorioniheichuru relaain nihanune jeriha Cana Coaunerane rijijieein neeuru coina, canu relaain nihalu Jesocurisitone jaan caje cuaain, leeochaneein cuaain Jorioniheichuru relanaa coacueneeun. Niine ichaaun acaauru rai ereerejeein, acaauru aina neein canu ichao que acaauru notajaain, 19cojoelanaacojoai ichana nainichaaunne jaan aina cuaain, Cana Coaunera Suujue aina cuaain, naaonjoaain. Nitohaneeine cana ichoterateraneein niha Jesocurisitone beebejihanune nainaaun jataain caohatiin, Jerosaleeun caje nunuheteein itolere sacutaain Iliria batane que tiaaojoaain. 20Nitohaneeine chabana turuureniha leeochaaurune jaaunru cuhecujueein chabana aonaeraeniha Jesocurisito que erenaane jaaunru Jesocurisito beebejeeun, nabana leeochaauru amihaneeona jaaunru turuhin, acaauru amihaneeo rerohecaanune coataa. 21Nitohanei ichana coacuelanaalane, “Chabana que erenaa aonaelanaala nenacaaurute, inae aca Acanihane coaracurureein. Chabana aonaelaanaala nenacaaurute, aonaain coitucuha cuurureein,” naain laenanohineein niha Cana Coaunera Quiricha cuhanena rijijieein ichaaun. 22Jaiti nii ichajihanune jaaunne, araai saain inara coaraa unaa coaaucaaunne nihanatiin nainesineeun. 23Nene laen inae ena canu amihaneeo nainaaun, nii canuhacha beebejei atane sacutaainchurune jaun, inae inara coaraa unaa jereeun araai jaanacai baiha. 24Nii jaunne Españau cuhanune ucuaetoha, cuujihataain inara rene bedaenereeuni, bajiaanachuhinti aineeun. Nene laen atiin, inae nainaain inara rene bedainichaaune baiha, jelai caje amuhanune coina canu coroatajaniquichene jereeun. 25Nene jaiti ena Jerosaleeun cureeunni, ecu nenacaauru coroatajaniha leeochaauru cana nejeraauru taojiai tihanu acaauru raine coina. 26Masedoniau nenacaauru, Acaihau nenacaauru, naaonjoainurite suujua caje coaauneein, Jerosaleeun cairicheinejeein nenacaauru coroatajaniha letoaauruhane coina, niicha letoaenihunru taojiaaure. Nitohaneeinte rai suujua caje coaauneein coacuhin, jataain caohacha ichacure. 27Charijieein teeinti Jorionecurenihane saijieein, acaauru que Jesocurisito coitucuerateeurelu, Jorioocuru Jesocurisito esenetaeraneein nenacaauru, nii rijijieeinte Jorioniheichuru netonai, Jesocurisito esenetaeraneein nenacaauru Jorioocuru coroatajanecure, acaauruhacha sirii taojiaain letoaain. 28Nii jaunne inae nii leeochaauru coroatajaniha acaauruhacha taojiai amaain tihanune baihane laen, Españau cureeunni. Nii ucuaetohane laen cuujihataain inara rene bedaenereeunni. 29Inara rene bedaenichaaune, cana coroatajanerichaain jelai amuritoheriin Jesocurisitone coitucuhanu. 30Inara raine aitoreeunicha canejeraauru. Atiin Jesocurisito aina cana belaiha cana rai Cana Coaunera Suujue tenojoi coreniha, caohachaain cuha canu amihaneeone coina, canu rai atiin Cana Coaunera bajaauchete, 31canu que chachana nainecureneeine Jodea nenacaauru Cana Coaunera coitucuhichuru. Chaen Jerosaleen turuhanune raotojoeein canu ranaa nainecuruha ecu nenacaauru cana nejeraaurune coina. 32Jeriha Cana Coauneranena inara rene turuhin bedaenereeunni, inara coaraain rachoojoeein ecu inara aina neein nebetacaanune coina. 33Raotojoeein nihacachene teraneein nenaa Cana Coaunera, inara coroatajanemiim. Nitohanemiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\