1 โกริน 13

1มีเซ-จะ กู นะ บือเลฮ มือเลา โกะ บาซา นะ ลูมอฮ ซือมียา เตอ     บาซา นะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก โปด     ตาปี ฮอย เตด ซายัก กะ กาวัด     ปือมือเลา นะ กู ฌาดี ซือรูปา กือตาวะ ซูวารา มือฮาโมก     ซือรูปา ชิง-ญับ     นู ตืองัฮ บูงี เลอ. 2กะฆีเตอ     มีเซ-จะ กู นะ บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ ซือมูฮา     บือเลฮ ตาฮู ลาฆู ราตาๆ เตอ     มีเซ-จะ กู นะ ปือจายา ปือนอฮ ฮาบิฮ     ตือฆามะ บือเลฮ อาเกะ อูบัฮ โกะ บูเกะ โปด     ตาปี ฮอย เตด ซายัก กะ กาวัด     กู ฮอย รือฆา นามา เลอ. 3กะฆีเตอ ฌูฆา     มีเซ-จะ กู นะ อาเมด โกะ บือนา บารัก นะ กู ซือมูฮา     ปี ปาฮาฆิ บรี ฮาบิฮ เตอ     มีเซ-จะ กู นะ ซรัฮ ญาวา นะ กู     บรี กะ กูญา ตูนู ฮางอซ โปด     ตาปี ฮอย เตด ซายัก กะ กาวัด เตอ     กู ฮอย เตด บือเลฮ บาฌิ นามา เลอ. 4ซือมียา นู ซายัก กะ กาวัด เตอ     ญา ตาฮัด-ฮาตี ลามา     ญา ฮาตี บาฌิ เลอ     ญา ฮอย เตด ซาเกะ-ฮาตี กะ กาวัด     ฮอย เตด งันตืองัน     มือนูโญะ กะ ญาวา ตะอาซิก เตอ. 5ญา ฮอย เตด มือเลา กาซัยํ กะ กาวัด     ฮอย เตด บรีงัจ กะ ซา ญาวา นะ ญา ตะอาซิก เตอ. ญา ฮอย ฮาตี ฮางัจ. ญา เตด จับ ตาโรฮ     ลาฆู ซาลัฮ นะ กาวัด เตอ. 6ซือมียา นู ซายัก อีตู     ญา ฮอย เตด ซูกา-ฮาตี เดะ ลาฆู ฌาฮัจ เตอ     ตาปี ญา ซูกา-ฮาตี เดะ ลาฆู นู ซูโงฮ เลอ. 7ซือมียา นู ซายัก     ญา ตาฮัด บือเลฮ ฮาปา     ญา ปือจายา เตด บราดู     จาดัก เตด บราดู ฌูฆา     ตาฮัด-ฮาตี เดะ ลาฆู ซือมูฮา เลอ. 8ลาฆู ซายัก เตอ     ญา ฮอย อารี นะ ฮาบิฮ เลอ. โซะ ปือมือเลา ตูโดฮ     ญา นะ ลือแงะ ปี ดัฮ เตอ     โซะ ลาฆู ปานัย มือเลา โกะ บาซา อาซิกๆ     ญา นะ บราดู ดัฮ เตอ     โซะ ลาฆู นู โกะ ซือมียา ตาฮู โปด     ญา นะ ลือแงะ ปี ฌูฆา. 9ซาเบะ-จะ     นู กีตา ตาฮู     กีตา ตาฮู เตด ฮาบิฮ     นู กีตา มือเลา ตูโดฮ     กีตา ตูโดฮ เตด ฮาบิฮ. 10ตาปี ตานา ลาฆู นู ปือนอฮ ซูโงฮ     นะ มาแรฮ รอจ เตอ     ลาฆู นู เตด ปือนอฮ ฮาบิฮ อีตู     นะ ลือแงะ ปี ดัฮ. 11วะตู กู ฌาดี นานะ ลาฆี     กู อาดา มือเลา ซือรูปา บือกะ โกะ นานะ     อาดา บรีงัจ     อาดา บือกีรา     ซือรูปา บือกะ โกะ นานะ ฌูฆา. ตาปี วะตู กู บือซัยํ ดัฮ     กู บือเลฮ ตีงัน ปรางัย นู บือกะ โกะ นานะ     บูวัก ดัฮ เลอ. 12ซาเบะ-จะ     วะตู อีนี ซือรูปา กีตา ลีฮัจ เดะ จรือเมน นู บือดาบู. ตาปี วะตู โซะ ฮึลด อีตู     ซือรูปา กีตา นะ บือซูวา มูคา ฌางัน ตูฮัด เลอ. วะตู อีนี     กู ตาฮู เตด ฮาบิฮ     ตาปี วะตู อีตู     กู นะ มาโซะ เดะ ฮาตี ปือนอฮ ดัฮ เลอ     ซือรูปา บือกะ ตูฮัด ญา มาโซะ เดะ ฮาตี ลาฆู นะ กู     ปือนอฮ ดัฮ. 13กะฆีเตอ     เดะ วะตู อีนี     อาดา ตีฆา มาตา อีนี     นู ดูโดะ กือฌะ     ฌาดี-จะ     ลาฆู ปือจายา     ลาฆู จาดัก     ฌางัน ลาฆู ซายัก เตอ. ตาปี นู บือซัยํ เดะ กาวัด     ฌาดี-จะ     ลาฆู ซายัก เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\