1 โกริน 2

1โกะ ดีบราดี เออ     วะตู กู มาแรฮ รอจ กะ กาเญา ดัฮ     นะ มือญาเระ ปือมือเลา ซะซี ปาซัน ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     กู เตด บือเลฮ มาแรฮ บือกะ ซือมียา ปานัย มือเลา     นู อาดา อากัน บาญะ เลอ. 2ซาเบะ กู บือเลฮ ตือตู-ฮาตี ดัฮ จะ     วะตู กู อาดา เดะ ตืองัฮ กาเญา     ลาฆู นู อาซิก เดะ เยซู คริด     ฌางัน ลาฆู นู ญา กือนา กาจิก     เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ เตอ     กู นะ เตด ปือดูลี เลอ. 3กะฆีเตอ     วะตู กู อาดา บือซามา ฌางัน กาเญา     กู ลือมัฮ ลือเตฮ     ตาโกจ ซูโงฮ     ญาวา กือตัยํ. 4ปือมือเลา อาฌัยํ     ปือมือเลา นู กู มือญาเระ ฌูฆา เตอ     ญา บูกัด บือกะ ซือมียา ปานัย อากัน     ปานัย ปูโฌะ บรี ซือมียา ปือจายา กะ ญา. ตาปี ญา ปลีฮัจ บรี ซัฮ จะ     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ญา มือฆัฮ ซูโงฮ. 5กะฆีเตอ เลอ     นู กาเญา อาดา ปือจายา เตอ     บูกัด กรานา ลาฆู ปานัย อากัน นะ ซือมียา     ตาปี กรานา ลาฆู นู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด เลอ. 6ตาปี กามี ฌูฆา     นะ มือเลา ซา ลาฆู     นู อาดา อากัน     ฌางัน โกะ ซือมียา นู บือซัยํ เดะ ลาฆู ปือจายา. ญา บูกัด ลาฆู     นู อาดา อากัน     บือกะ โซะ ฮาดัจ อีนี     บือกะ โกะ กือปาลา นู บือบือลา เดะ ฮาดัจ อีนี. โกะ กือปาลา อีตู     ตืองัฮ นะ ฮาบิฮ     เตด ฌาดี นามา เลอ. 7ตาปี กามี มือเลา ปาซัน ลาฆู ปานัย อากัน นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     ลาฆู นู ดาลับ ซูโงฮ นู ญา บูนี ดัฮ. ดูลู เดะ ตูฮัด บือฌาดี ดือนียา ดัฮ     ญา บือเลฮ บือกีรา ลาฆู อีตู บรี ตือตู     บีดา กีตา นะ บือซัยํ มูคา. 8โกะ กือปาลา นู บือบือลา เดะ ฮาดัจ อีนี เตอ     กูญา เตด บือเลฮ ตาฮู     ลาฆู อากัน นะ ตูฮัด อีตู เลอ. กะ กูญา ตาฮู ดัฮ     กูญา เตด บือเลฮ อาเมด     ตูฮัด นู บือซรี ซูโงฮ     บาวา ปี กาจิก เดะ กายู ปลีตัก เลอ. 9ตาปี-จะ     บือกะ อาดา ซูรัจ นู ฆาแรฮ ดัฮ จะ "อาดา ซา ลาฆู     ฮอย ซาปา บือเลฮ ลีฮัจ ดัฮ     ฮอย ซาปา บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ     ฮอย ซาปา บือเลฮ อีงัจ เดะ ฮาตี โปด. ลาฆู อีตู เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ซียะ ดัฮ     บีดา โกะ ซือมียา นู ซายัก กะ ญา."     ญา จะ. 10ซาเบะ-จะ     กีตา อีนี เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือเลฮ ซูโรฮ ซือมืองัจ นะ ญา     ตูโลก ปลีฮัจ ลาฆู อีตู     บรี กะ กีตา ตาฮู. ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ     ญา มือโซะ ตาฮู ลาฆู ราตา ซือมูฮา     มีเซ-จะ ลาฆู ดาลับ นะ ตูฮัด โปด. 11ซาเบะ ฮอย ซาปา อาซิก ตาฮู     ลาฆู เดะ ดาลับ ฮาตี นะ ซือมียา เตอ     ซา ซือมืองัจ นะ ซือมียา อีตู     นู ตาฮู เลอ. กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ     ซา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นู ตาฮู ลาฆู เดะ ดาลับ ฮาตี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 12ตาปี     โซะ กีตา นี     กีตา บือเลฮ ซาโมจ ซือมืองัจ นู ตูฮัด อาตัจ บรี ดัฮ     บูกัด ซือมืองัจ นะ ดือนียา อีนี. กะฆีเตอ     กีตา นะ บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี     โกะ บือนา บาฌิ     นู ตูฮัด ฮาลัย บรี กะ กีตา ดัฮ. 13กะฆีเตอ ฌูฆา     กามี มือเลา ปาซัน บือนา อีตู     บูกัด ฌางัน โกะ ปือมือเลา นู กามี บลาฌัยํ     บือกะ ลาฆู อากัน นะ ซือมียา ดัฮ เตอ     ตาปี ฌางัน ปือมือเลา นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อาฌัยํ บรี ดัฮ เลอ. ลาฆู โซะ ซือมืองัจ อีตู     กามี อาฌัยํ กะฆีเตอ     บรี มาโซะ เดะ ฮาตี นะ โกะ ซือมียา     นู อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. 14โกะ ซือมียา นู ฮอย ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     กูญา นะ ซาโมจ โกะ บือนา บาฌิ     นู ซือมืองัจ อีตู นะ ฮาลัย บรี     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. โกะ บือนา อีตู     กูญา เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี     อีงัจ จะ     ฌาดี ลาฆู บูดอ. ซาเบะ-จะ     ฌาดี ลาฆู นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ซา ญา เลอ     นะ ตูโลก บรี ซือมียา มือโซะ ตาฮู เลอ. 15ตาปี ซือมียา นู อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ญา นะ บือเลฮ มือโซะ ตาฮู     ลาฆู ซือมูฮา     ฮอย ซาปา บือเลฮ มือโซะ ตาฮู ฮาตี นะ ญา ฌูฆา. 16บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "ซาปา เลอ     บือเลฮ ตาฮู ฮาตี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ? ซาปา เลอ     บือเลฮ อาฌัยํ ญา?" ญา จะ. ตาปี กามี อีนี     อีงัจ เดะ ฮาตี     ตูโรจ ฮาตี นะ เยซู คริด เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\