1 โกริน 8

1ปาซัน โกะ ซือบารัก     นู กูญา มือญือมัฮ กะ บราลา อีตู     กีตา ซือมูฮา ตาฮู ดัฮ จะ     "กีตา ซือมูฮา บือเลฮ ตาฮู บาญะ." ลาฆู ตาฮู บาญะ     บูวัจ บรี งันตืองัน     ตาปี ลาฆู ซายัก     บูวัจ บรี บาฌิ บือตามัฮ เลอ. 2กะ ซือมียา ดีฮา     มืองากู ญาวา จะ     ญา ตาฮู ลาฆู อานู ดีฮา ดัฮ     ซือมียา อีตู เตอ     ญา เตด ตาฮู     บือกะ ซือรูปา ญา ปาโตจ นะ ตาฮู ดัฮ เลอ. 3ตาปี กะ ซือมียา ดีฮา ซายัก กะ ตูฮัด     ตูฮัด ญา บือเลฮ กราลา ซือมียา อีตู ดัฮ. 4กะฆีเตอ     ปาซัน ลาฆู นู นะ มากัด โกะ ซือบารัก     นู กูญา มือญือมัฮ กะ บราลา ดัฮ     กีตา ตาฮู ดัฮ จะ     "บราลา อีตู     ญา ฮอย ลาฆู ซูโงฮ เดะ ดือนียา." ตาฮู ฌูฆา จะ     "อาดา ตูฮัด ซูโงฮ     แนฮ ซา ตูฮัด เลอ." 5มีเซ-จะ     โซะ ลาแงะ     เฆอ-จะ     โซะ ดือนียา โปด     อาดา นู กูญา บลาโลก จะ "ตูฮัด"     บาญะๆ. (ซูโงฮๆ เลอ     อาดา โกะ ฌิด     โกะ ฮาตู บาญะ     นู โกะ ซือมียา อาซิก บลาโลก จะ "ตูฮัด" เลอ.) 6ตาปี โซะ กีตา นี เลอ     อาดา ตูฮัด นู อาโปก เดะ อาตัซ     แนฮ ซา ตูฮัด เลอ     ญา นู บือเลฮ บือฌาดี โกะ ซือบารัก ซือมูฮา. กีตา ฌูฆา     อาดา ฮีโดะ บีดา ญา. อาดา ตูฮัด เยซู คริด     แนฮ ซา ตูฮัด เลอ. กรานา ญา เลอ     โกะ ซือบารัก ซือมูฮา บือเลฮ บือฌาดี ดัฮ. กีตา ฌูฆา     อาดา ฮีโดะ กรานา ญา. 7ตาปี-จะ     บูกัด ซือมียา ซือมูฮา นู ตาฮู กะฆีเตอ ดัฮ. ซาเบะ อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     นู ดูลู     กูญา ดือละ ตูเฮะ กะ บราลา. กะฆีเตอ     รอจ กะ วะตู อีนี     ตานา กูญา มากัด โกะ ซือบารัก อีตู     กูญา อีงัจ จะ     ฌาดี ซือบารัก นู กือนา มือนืองะ บรี กะ บราลา     ซูโงฮ ดัฮ เลอ. ฮาตี ตาฮู ลาฆู ซาลัฮ กือนา นะ กูญา     ญา เตด กือฌะ-กือมัซ เดะ ลาฆู ปือจายา ลาฆี. กะฆีเตอ กูญา บราซา จะ     กูญา ตะอารัฮ ดัฮ     วะตู กูญา มากัด ซือบารัก อีตู. 8ตาปี-จะ     โซะ ซือบารัก มากัด เตอ     ญา เตด บูวัจ บรี กีตา บาฌิ ฌางัน ตูฮัด. กะ กีตา เตด มากัด     กีตา ฮอย เตด ปูตุซ นามา. กะ กีตา มากัด     กีตา ฮอย เตด บือเลฮ นามา บือตามัฮ เลอ. 9ตาปี กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ. นู กาเญา บูวัจ บือเลฮ ฮาปา กะฆีเตอ     ฌางัน บรี ญา บูวัจ บรี ซือมียา นู ปือจายา เตด กือฌะ-กือมัซ     นะ ซือซัจ บูวัจ ซาลัฮ ปี ดัฮ. 10กะ กาเญา     นู ตาฮู บาญะ กะฆีเตอ     นะ มาโซะ ปี มากัด เดะ ดาลับ รูมัฮ มือญือมัฮ กะ บราลา     บารู ซือมียา นู ฮาตี ตาฮู ลาฆู ซาลัฮ กือนา นะ ญา     เตด กือฌะ-กือมัซ ลาฆี     ญา ลีฮัจ กาเญา ดัฮ. นู ญา ลีฮัจ กาเญา มาโซะ ปี มากัด กะฆีเตอ     ซือรูปา บาอาฌะ ญา     มาโซะ มากัด โกะ ซือบารัก นู มือญือมัฮ กะ บราลา     บูกัด เฆอ? 11กะฆีเตอ     ซือมียา อีตู เตอ     นู ลาฆู ปือจายา นะ ญา เตด กือฌะ-กือมัซ ลาฆี     ญา นะ บือนาซา ปี     กรานา ลาฆู นู กาเญา ตาฮู บาญะ. กือนา บรีงัจ เลอ จะ     ซือมียา อีตู ฌาดี อาดี-บราดี     นู เยซู คริด บือเลฮ มาตี กรานา ญา เลอ. 12กาเญา บูวัจ ซาลัฮ กะ โกะ อาดี-บราดี นู ปือจายา     กาเญา บูวัจ ฌาฮัจ กะ ฮาตี นู ตาฮู ลาฆู ซาลัฮ กือนา นะ กูญา     นู เตด กือฌะ-กือมัซ ลาฆี. กะฆีเตอ เลอ     กาเญา บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ กะ เยซู คริด ดัฮ ฌูฆา. 13กะฆีเตอ     กะ ซือบารัก มากัด นะ บูวัจ บรี อาดี-บราดี นะ กู     นะ ซือซัจ บูวัจ ซาลัฮ     กู นะ เตด มากัด ลูลู บือนาตัก ลาลู ดัฮ เลอ     ตาโกจ-จะ     กู นะ บูวัจ บรี อาดี-บราดี นะ ซือซัจ     บูวัจ ซาลัฮ กะฆีเตอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\