1 โยฮัน 1

1อาดา ลาฆู ปาซัน ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู บรี ฮีโดะ     จะ     ปือมือเลา อีตู นู อาดา ตะเดะ ดูลู นูตู เตอ. นู บลาโลก จะ     ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีตู     กามี บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ     กามี ลีฮัจ บือฆารี ฌางัน มาตา ดัฮ     กามี ตีญูง ลีฮัจ ดัฮ     กามี ปือเตาะ ฌางัน ตางัน นะ กามี ดัฮ. 2ซือมียา นู บรี ฮีโดะ อีตู     ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ดัฮ. กามี โปด     บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ญา กะฆีเตอ กามี ฌาดี ซะซี นู นะ มือญาเระ     ปาซัน ลาฆู นู นะ ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู เตอ     บรี กะ กาเญา ตาฮู. ซือมียา นู บรี ฮีโดะ อีตู     ญา อาดา ฌางัน อาโปก เดะ อาตัซ เลอ     ตาปี ญา บือเลฮ มาแรฮ ปลีฮัจ กะ กามี ดัฮ. 3กามี บือเลฮ บือมุน บรามัย บือซามา     ฌางัน อาโปก เดะ อาตัซ     ฌางัน เยซู คริด นานะ นะ ญา เตอ. กะฆีเตอ กามี มือญาเระ กะ กาเญา     จะ     ลาฆู นู กามี บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี     บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ     บีดา บรี กาเญา นะ บือเลฮ บือมุน บรามัย บือซามา ฌางัน กามี. 4ลาฆู อีนี     กามี ฆาแรฮ บรี กะ กาเญา     นะ บรี กีตา ซือมูฮา ซูกา-ฮาตี     ปือนอฮ มีเม เลอ. 5นี เลอ     ฌาดี ลาฆู นู กามี บือเลฮ ดืองัยํ ดาตัก มาแรฮ เดะ ตูฮัด ดัฮ     นู นะ มือญาเระ กะ กาเญา     จะ     ตูฮัด เตอ เลอ     ญา ฌาดี นู จรัฮ เลอ. ฮอย ลาฆู นู กือลับ เดะ ตูฮัด เลอ. 6ดัฮ กีตา มือเลา จะ     "กีตา เลอ     บือมุน บรามัย ฌางัน ตูฮัด"     ตาปี กีตา ตูโรจ กะ ลาฆู นู โซะ กือลับ     กะฆีเตอ กีตา มือเลา มืออูปัย     กีตา เตด ตูโรจ กะ ลาฆู นู ซูโงฮ. 7ตาปี ดัฮ กีตา บูวัจ ตูโรจ     กะ ลาฆู โซะ จรัฮ เตอ     บือกะ ซือรูปา นู ตูฮัด     ญา อาดา โซะ จรัฮ     กะฆีเตอ กีตา บือมุน บรามัย บือซามา-ซามา. กะฆีเตอ ปูลัก     ดารัฮ นะ เยซู นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา บาโซฮ กีตา     บรี ลือปัซ เดะ ดูซา ซือมูฮา เลอ. 8ดัฮ กีตา มือเลา จะ     "ฮอย ดูซา ดัฮ"     กะฆีเตอ กีตา ฌาดี ซือมียา ตีปู กะ ญาวา ตะอาซิก     ฮอย ลาฆู นู ซูโงฮ     เดะ ฮาตี นะ กีตา เลอ. 9ดัฮ กีตา ซาโงะ ฌางัน ตูฮัด     จะ     กีตา ดูซา ดัฮ     กะฆีเตอ ตูฮัด ญา ฮาตี รือมัก     ญา บาฌิ-ตือปัจ     ญา ยอม อาเกะ ดูซา นะ กีตา. ญา ยอม บาโซฮ กีตา บรี ลือปัซ     เดะ ลาฆู นู เตด บือฆูนา ซือมูฮา เลอ. 10ดัฮ กีตา มือเลา จะ     "กู เตด บือเลฮ บูวัจ ดูซา ดัฮ"     ญา เตอ     ซือรูปา บือกะ กีตา มือเลา จะ     "ตูฮัด มือเลา มืออูปัย". กะฆีเตอ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ฮอย เตด ดูโดะ     เดะ ฮาตี นะ กีตา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\