1 โยฮัน 5

1ซือมียา ดีฮา นู ปือจายา จะ     "เยซู เตอ     ญา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ" ซือมียา อีตู เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด ดัฮ. ราตา ซือมียา นู ซายัก กะ อาโปก เตอ     ญา กือนา ซายัก กะ นานะ นะ ญา ฌูฆา. 2วะตู กีตา ซายัก กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูโรจ โกะ ปือมือซัด นะ ญา เตอ     กะฆีเตอ กีตา ตาฮู จะ     กีตา ซายัก กะ ลูมอฮ นานะ นะ ตูฮัด ฌูฆา. 3นี เลอ     ฌาดี ลาฆู นู กีตา ซายัก กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌาดี-จะ     นู กีตา ตูโรจ กะ โกะ ปือมือซัด นะ ญา. โกะ ปือมือซัด นะ ญา โปด     ฮอย ตือนอซ นู ปายัฮ ลาลู. 4ซือมียา ดีฮา นู ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด ดัฮ     กูญา เตอ     ฌือนัฮ เดะ ดือนียา เลอ. กะฆีนี เลอ     นู กีตา ฌือนัฮ เดะ ดือนียา เตอ     กรานา-จะ กีตา ปือจายา. 5ซาปา นู ฌือนัฮ เดะ ดือนียา? ซือมียา อีตู เลอ     นู ปือจายา จะ     "เยซู ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ." 6เยซู คริด นี เลอ     นู มาแรฮ กะ ดือนียา ดัฮ     อาดา ฌางัน อาเย อีตู     นู ญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ     อาดา ฌางัน ดารัฮ     นู ญา มาตี ดัฮ เลอ. บูกัด-จะ ซา ลาฆู อาเย     ตาปี อาดา ฌางัน อาเย     ฌางัน ดารัฮ ฌูฆา. 7นี เลอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นู ฌาดี ซะซี     ซาเบะ ซือมืองัจ อีตู เตอ     ญา เลอ นู ซูโงฮ. 8อาดา ซะซี ตีฆา มาตา     ฌาดี-จะ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ซา     อาเย ซา     ดารัฮ ซา. ซะซี นู ตีฆา อีนี     อาดา ปือมือเลา ซือรูปา ซือมูฮา เลอ. 9กีตา บียาซา มือนีงัย ปือมือเลา นู ซือมียา ฌาดี ซะซี เตอ     ตาปี ปือมือเลา ซะซี นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เตอ     ญา บรัจ ลาฆี. กรานา-จะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ เลอ     ญา ฌาดี ซะซี ดัฮ     ปาซัน ลาฆู นานะ นะ ญา. 10ซือมียา นู ปือจายา กะ นานะ นะ ตูฮัด     ญา อาดา ปือมือเลา ซะซี อีนี เลอ     เดะ ฮาตี นะ ญา. ซือมียา นู เตด ปือจายา กะ ตูฮัด     ญา บูวัจ ลาฆู ซือรูปา จะ     ตูฮัด มือเลา มืออูปัย     กรานา ซือมียา อีตู เตอ     ญา เตด ปือจายา ปือมือเลา ซะซี     นู ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ บือเลฮ มือเลา     ปาซัน นานะ นะ ญา. 11ปือมือเลา ซะซี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ฌาดี กะฆีนี     นู ตูฮัด บรี กีตา นะ ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู ดัฮ เลอ. นู นะ ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู กะฆีนี     อาดา เดะ โซะ นานะ นะ ตูฮัด เลอ. 12ซือมียา อาดา นานะ นะ ตูฮัด เตอ     ญา เลอ     อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู ดัฮ. ซือมียา ดีฮา ฮอย นานะ นะ ตูฮัด เตอ     ญา เตอ     ฮอย เตด ฮีโดะ เลอ. 13ลาฆู กะฆีนี กู บือเลฮ ฆาแรฮ บรี กะ ลูมอฮ กาเญา     นู ปือจายา กะ ปือนามา นานะ นะ ตูฮัด     บีดา นะ บรี กาเญา ตาฮู จะ     กาเญา อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู ดัฮ เลอ. 14กีตา อาดา ฮาตี บรานี โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     กะฆีนี เลอ     จะ     บือกะ กีตา มีตา ลาฆู นามา นู รือมัก ฌางัน ฮาตี นะ ตูฮัด เตอ     ตูฮัด ญา นะ มือนีงัย เลอ. 15ดัฮ กีตา ตาฮู จะ     วะตู กีตา นะ มีตา นามาๆ โปด     ตูฮัด นะ มือนีงัย เตอ     กะฆีเตอ กีตา ตาฮู ปูลัก จะ     ลาฆู นู กีตา มีตา ดัฮ     ตูฮัด ญา นะ บรี กะ กีตา เลอ. 16ดัฮ ซือมียา ดีฮา ลีฮัจ ดีบราดี ซืออูรัก บูวัจ ดูซา     นู เตด รอจ กะ ลาฆู มาตี เตอ     ญา กือนา มีตา เดะ ตูฮัด ปาซัน ซือมียา อีตู เตอ     กะฆีเตอ ตูฮัด นะ บรี ซือมียา อีตู นะ ฮีโดะ. นู มือเลา กะฆีเตอ     ปาซัน โกะ ซือมียา นู บูวัจ ดูซา นู เตด รอจ กะ มาตี เตอ. ตาปี อาดา ฌูฆา นู จะ กูญา บูวัจ ดูซา     นู รอจ กะ ลาฆู มาตี. กู เตด มือเลา จะ     ฆาโดฮ บือซาโวจ ปาซัน ซือมียา นู บูวัจ ดูซา รอจ กะ มาตี ดัฮ. 17ลาฆู นู บูวัจ เตด บือฆูนา     ราตา มาจับ เตอ     ฌาดี ดูซา ดัฮ เลอ. ตาปี อาดา ดูซา     นู เตด บาวา ปี รอจ กะ มาตี ฌูฆา เลอ. 18กีตา ตาฮู จะ     ซือมียา นู ฌาดี โกะ นานะ นะ ตูฮัด ดัฮ เตอ     กูญา เตด ลาดัจ บูวัจ ดูซา     ตาปี เยซู นู นานะ นะ ตูฮัด เตอ     ญา ฌาฆา บือบือลา กูญา. กะฆีเตอ ฮาตู นู ฌาฮัจ อีตู     นะ บูวัจ กูญา เตด บือเลฮ เลอ. 19กีตา ตาฮู จะ     กีตา ฌาดี ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ     ตาปี ซือมียา เดะ ดือนียา ซือมูฮา ราตา     อาดา เดะ ตางัน นะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด นู ฌาฮัจ อีตู เลอ. 20กีตา ตาฮู จะ     นานะ นะ ตูฮัด มาแรฮ ดัฮ. ญา บือเลฮ บูวัจ บรี กีตา ปานัย อากัน ดัฮ     บือเลฮ บรี กีตา กราลา ตูฮัด นู ซูโงฮ     บรี กีตา ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด นู ซูโงฮ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน นานะ นะ ญา เตอ     เยซู คริด เลอ. นี เลอ     ฌาดี ตูฮัด นู ซูโงฮ. นี เลอ     ฌาดี ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู. 21โกะ นานะ ดือมิ เออ     กือนา ฌาฆา บือบือลา ญาวา ตะอาซิก     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู มือญือมัฮ โกะ บราลา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\