1 เทซะโลนิกา 1

1กามี     เปาโล     ซีลา     ฌางัน ทิโมที     กามี กีเรบ ซูรัจ อีนี บรี กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี เทซะโลนิกา     นู ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด     อาโปก เดะ อาตัซ     ฌางัน ตูฮัด เยซู คริด. มีตา เดะ ตูฮัด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 2กามี บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ซือลาลู     กรานา ลูมอฮ กาเญา ซือมูฮา. วะตู กามี บือซาโวจ เตอ     กามี บรีงัจ กะ กาเญา     เตด บราดู. 3เดะ โซะ ฮึลด ตูฮัด อาโปก นะ กีตา     กามี บรีงัจ ปาซัน ลาฆู นะ กาเญา กะฆีนี จะ     นู กาเญา ปือจายา ดัฮ     บูวัจ บรี กาเญา บูวัจ ลาฆู บาฌิ เตอ     นู กาเญา ซายัก ซูโงฮ     บูวัจ บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี นะ บือกรือฌา โตระ เตอ     นู กาเญา จาดัก นะ ดาปัจ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     บูวัจ บรี กาเญา ราเฌด นาตี ลามา ดัฮ. 4โกะ ดีบราดี เออ     กามี ตาฮู ซูโงฮ จะ     นู ตูฮัด ญา ซายัก กาเญา ดัฮ     ญา ปีเลฮ กาเญา ดัฮ     บรี ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา. 5กรานา นู กามี บาวา บรีตา นู บาฌิ มาแรฮ รอจ กะ กาเญา ดัฮ     บูกัด ฌาดี ซา ปือมือเลา เตอ     ตาปี ฌาดี ลาฆู นู มือฆัฮ ซูโงฮ เลอ     นู มาแรฮ เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ฌาดี ลาฆู นู กามี ปือจายา     ปือนอฮ เดะ ฮาตี ดัฮ. กาเญา ตาฮู ฌูฆา     นู กามี ฌาดี ซือมียา มาจับ นามา     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา     กรานา ลีฮัจ กะ กาเญา. 6กะฆีเตอ กาเญา เตอ     ฌาดี ซือมียา นู ตูโรจ กะ กามี     นู ตูโรจ กะ ตูฮัด เยซู ฌูฆา. กาลา กาเญา ซาโมจ ปือมือเลา อีตู     กาเญา กือนา ซูซัฮ โตระ     ตาปี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บูวัจ บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี เลอ. 7กะฆีเตอ     กาเญา ฌาดี จูตอ กะ ซือมียา ปือจายา ซือมูฮา     เดะ นังฆรี มาซิโดเนีย     เดะ นังฆรี อาคายา เตอ. 8ซาเบะ ปือมือเลา ปาซัน ตูฮัด เยซู     ลาแฮ เดะ กาเญา     ปี ราตา ดัฮ     บูกัด ซา เดะ นังฆรี มาซิโดเนีย     ฌางัน นังฆรี อาคายา เตอ     ตาปี นู กาเญา ปือจายา กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ     ญา กือจัย ปี ราตา ตือปัจ     ราตา ตูโปะ. กะฆีเตอ     กามี เตด ปายัฮ นะ มือเลา นามา ดัฮ 9ซาเบะ โกะ ซือมียา อีตู โปด     มือญาเระ บรี ตาฮู ปาซัน ลาฆู นะ กามี จะ     นู กาเญา ซาโมจ กามี บาฌิ ดัฮ     นู กาเญา ตีงัน โกะ บราลา บูวัก     อาเลฮ มาแรฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ     บีดา นะ มือญือมัฮ     นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ตูฮัด นู ฮีโดะ     ตูฮัด นู ซูโงฮ เตอ 10บีดา นะ นาตี นานะ นะ ตูฮัด นู นะ มาแรฮ เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ อาเกะ บรี ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. ญา เตอ     ฌาดี เยซู เลอ     นู ตูโลก กีตา บรี ลือปัซ     เดะ อารี โซะ ฮึลด     นู ตูฮัด นะ มูซัยํ     นะ กรัจ ฮูโกบ เตอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\