1 ทิโมที 3:16

16กีตา ซือมูฮา ซาโงะ จะ     ฌาลัด นะ ตูฮัด อีนี     นู กีตา ตูโรจ ดัฮ เตอ     ญา ฌาดี ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นู บือซัยํ โตระ เลอ     ฌาดี-จะ "เยซู คริด เตอ     ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ฌาดี ซือมียา ดัฮ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ     บรี ลีฮัจ จะ     ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ซูโงฮ โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด โปด     บือเลฮ ลีฮัจ ญา ราตา บักซา เลอ     อาดา ซือมียา ปี มือญาเระ     ลาฆู นะ ญา ราตา ดือนียา เลอ     อาดา ซือมียา ปือจายา กะ ญา รอจ กะ ลาแงะ โปด     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ซาโมจ ญา บือปี ดัฮ."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More