1 ทิโมที 4

1ตาปี     โซะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือญาเระ บรี ซัฮ จะ     วะตู โซะ บลากัก     นะ อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     นู นะ ตีงัน บูวัก ลาฆู นู กีตา ปือจายา     นะ ปี ตูโรจ โกะ ฮาตู นู มืออูปัย เตอ     นะ ปือจายา กะ ปือมือเลา อาฌัยํ     นะ โกะ ฮาตู ซีตัด เลอ. 2อาดา โกะ ซือมียา มูคา มาเนฮ ฮาตี ฌาฮัจ     นู มือเลา มืออูปัย เตอ     กูญา บือเลฮ กือจัย ปือมือเลา อาฌัยํ อีตู ดัฮ. ฮาตี นะ กูญา กือบัซ     ซือรูปา กูญา อาเมด บือซี ฮางัจ มาแรฮ ตาเอาะ เดะ ฮาตี นะ กูญา ดัฮ     ฮอย เตด บราซา ตาฮู จะ     ซาลัฮ ลาฆี. 3ซือมียา กะฆีเตอ     กูญา บลารัก     ตีเมา บรี มือนีกัฮ     บือปาตัก โกะ ซือบารัก มากัด ซือตืองัฮ     นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาดี ดัฮ     บรี กีตา นะ มากัด. กีตา นู ปือจายา     นู ตาฮู ลาฆู นู ซูโงฮ เตอ     กีตา นะ ซาโมจ บือซามา     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     นะ มากัด กะฆีเตอ เลอ. 4ซาเบะ โกะ ซือบารัก ซือมูฮา นู ตูฮัด บือฌาดี ดัฮ     บาฌิ ฮาปา เลอ. ลาฆู นามาๆ โปด     ฌางัน บรี กีตา นะ กีปัซ บูวัก เลอ     ตาปี บรี ซาโมจ ซือมูฮา     มาแรฮ มากัด     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด ซามา. 5กรานา ปือมือเลา นู ตูฮัด มือเลา ดัฮ     ฌางัน ปือมือเลา นู กีตา นะ บือซาโวจ ซามา     นะ บาโซฮ โกะ ซือบารัก อีตู     บรี จรัฮ บาฌิ เลอ. 6ดัฮ เกา ปรีงัจ โกะ ดีบราดี นู ปือจายา     ตูโรจ บือกะ ปือมือเลา อาฌัยํ กะฆีนี เตอ     กะฆีเตอ เกา นะ ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นู บาฌิ     นะ เยซู คริด. บรี เกา บลาฌัยํ เดะ ลาฆู นู กีตา ปือจายา     บลาฌัยํ เดะ ลาฆู นู ซูโงฮ     นู เกา บือเลฮ ตูโรจ ดัฮ. กะฆีเตอ เกา นะ อาดา ฮาตี ตือฆัยํ-อูรัจ ซือรูโลยํ เลอ. 7ฌางัน นะ ตูโรจ โกะ ลาฆู จรือตา     นู เตด ฌาดี นามา     นู ฮอย เตด บือฆูนา     ตาปี เกา กือนา อาฌัยํ ฮาตี เกา ตะอาซิก     บรี ตูโรจ ฌาลัด นะ ตูฮัด. 8นู กีตา นะ อาฌัยํ ญาวา ตะอาซิก     บรี ตรือเบะ อูรัจ เตอ     ญา ตูโลก กีตา ซือตืองัฮ เตอ     ตาปี นู กีตา นะ อาฌัยํ ฮาตี กีตา     ตูโรจ ฌาลัด นะ ตูฮัด     ญา ตูโลก กีตา ราตา มาจับ เลอ. ญา ตูโลก บรี กีตา อาดา ฮีโดะ วะตู อีนี     ญา นะ ตูโลก บรี กีตา นะ ฮีโดะ โซะ ฮึลด ฌูฆา เลอ. 9ปือมือเลา อีนี     ปือมือเลา ซูโงฮ     บรี โกะ ซือมียา ซือมูฮา     ซาโมจ อาเมด มาแรฮ ปือจายา เลอ     ฌาดี-จะ 10กีตา บือเลฮ ฮาระ กะ ตูฮัด นู ฮีโดะ ซือลาลู. ญา เลอ     ฌาดี ตูฮัด     นู ตูโลก ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     นู ตูโลก ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา     ลือเบฮ เดะ กาวัด เลอ. กะฆีเตอ เลอ     กีตา กูวาซา ลาวัด บือกรือฌา. 11เกา กือนา อาฌัยํ กูญา     ปือซัด กูญา กะฆีเตอ. 12กู ตีเมา บรี ซือมียา ดีฮา โปด     นะ กีปัซ เกา     ซาเบะ เกา ฌาดี อูรัก มูดา. กะฆีเตอ เลอ     เกา กือนา ฌาดี จูตอ     บรี กะ โกะ ซือมียา นู ปือจายา นะ มาแรฮ ตูโรจ. เกา กือนา ฌาดี จูตอ เดะ ลาฆู นู เกา มือเลา บาฌิ     บูวัจ ปรางัย บาฌิ     ซายัก ลูมอฮ ดีบราดี เตอ     นู เกา ปือจายา กือมัซๆ     อาดา ฮาตี จรัฮ บาฌิ ฌูฆา เลอ. 13เกา กือนา ราเฌด บาจา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     บรี โกะ ซือมียา ปือจายา ดืองัยํ     กือนา ราเฌด ปูโฌะ-ฮาตี กูญา     อาฌัยํ กูญา     ตือดะ กู นะ ปาเระ มาแรฮ ปูลัก เลอ. 14ฌางัน ซือฆัด นะ บูวัจ บือกะ บือนา นู บาฌิ     นู เกา ปานัย บูวัจ เลอ. บือนา อีตู ตูฮัด บือเลฮ ฮาลัย บรี กะ เกา ดัฮ     ตูโรจ โกะ ปือมือเลา ตูโดฮ     วะตู อีตู นู โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     บือเลฮ ตืองะ ตางัน เดะ ญาวา นะ เกา. 15เกา กือนา ราเฌด เลอ     บูวัจ ตูโรจ ลาฆู กะฆีเตอ     บีดา โกะ ซือมียา ซือมูฮา นะ ลีฮัจ จะ     เกา บาฌิ ปี กะ ฮึลด ซือรูโลยํ เลอ. 16ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     กะ ญาวา นะ เกา ตะอาซิก. ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     กะ ปือมือเลา อาฌัยํ นะ เกา. เกา กือนา กือฌะ-กือมัซ ตูโรจ กะ ลาฆู กะฆีนี     ซาเบะ-จะ     นู เกา บูวัจ กะฆีนี     เกา นะ ตูโลก     ฌางัน ญาวา นะ เกา ตะอาซิก     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นู มือนีงัย กะ เกา ฌูฆา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ซือมูฮา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\