2 โกริน 2

1กะฆีเตอ     กู ตือตู-ฮาตี ดัฮ จะ     ตีเมา นะ มาแรฮ     บูวัจ บรี กาเญา ซูซัฮ-ฮาตี ปูลัก. 2ซาเบะ-จะ     ดัฮ กู นี     นะ บูวัจ บรี กาเญา ซูซัฮ-ฮาตี     ซาปา เลอ นะ บูวัจ บรี กู ซูกา-ฮาตี ปูลัก? อาดา ซา กาเญา     นู กู บือเลฮ บูวัจ บรี ซูซัฮ-ฮาตี เลอ. 3กู บือเลฮ ฆาแรฮ ลาฆู กะฆีเตอ     บีดา-จะ     ตานา กู มาแรฮ     กู นะ เตด ฆาโดฮ ซูซัฮ-ฮาตี กรานา ลูมอฮ กาเญา     นู บือฆูนา นะ บูวัจ บรี กู ซูกา-ฮาตี. ซาเบะ กู ตือตู-ฮาตี เดะ ลูมอฮ กาเญา จะ     วะตู กู ซูกา-ฮาตี     กาเญา โปด     นะ ซูกา-ฮาตี ฌูฆา เลอ. 4กรานา-จะ     วะตู กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีตู รอจ กะ กาเญา     กู ซูซัฮ-ฮาตี โตระ     ยู อาเย มาตา มือนีเลฮ. บูกัด กู ฆาแรฮ บีดา นะ บรี กาเญา ซูซัฮ-ฮาตี     ตาปี บีดา นะ บรี กาเญา ตาฮู จะ     กู ซายัก กาเญา บาญะ ตารา ดีฮา. 5ดัฮ ซาปา บูวัจ บรี อาดา ลาฆู ซูซัฮ     ซือมียา อีตู เตอ     เตด บือเลฮ บูวัจ บรี กู ซูซัฮ-ฮาตี ซืออูรัก     ตาปี บือเลฮ บูวัจ บรี กาเญา ซือมูฮา     ซูซัฮ-ฮาตี ซือตืองัฮ ฌูฆา. นู จะ     ซือตืองัฮ เตอ     ฌาดี-จะ     กู ตีเมา นะ ตูโดฮ กะ ซือมียา อีตู     ยู ลือเบฮ เดะ ฮาดัจ เลอ. 6นู โกะ ซือมียา บาญะ บือเลฮ ฮูโกบ ซือมียา อีตู โปด     ฌาดี ดัฮ เลอ. 7กะฆีเตอ     กาเญา กือนา อาเกะ ซาลัฮ นะ ซือมียา อีตู     ปูโฌะ ฮาตี นะ ญา ซือตืองัฮ     ตาโกจ-จะ ญา นะ ตาลับ เดะ ลาฆู ซูซัฮ โตระ เลอ. 8กะฆีเตอ     กู มีตา โงฮ-ซูโงฮ เดะ กาเญา     บรี ซือมียา อีตู ตาฮู ปูลัก จะ     กาเญา ซายัก กะ ญา เลอ. 9ซาเบะ ลาฆู อีนี เลอ     กู บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ อีตู อาตัจ กะ กาเญา     ฌาดี-จะ     บีดา นะ ลกลีฮัจ ฮาตี นะ กาเญา จะ     นะ ยอม มือนีงัย กะ กู     ราตา ฌือแนฮ     ราตา ลาฆู     เฆอ เตด. 10วะตู ลูมอฮ กาเญา อาเกะ ซาลัฮ นะ ซือมียา ดีฮา     กู โปด อาเกะ ซาลัฮ นะ ซือมียา อีตู ฌูฆา. ดัฮ กู บือเลฮ อาเกะ ซาลัฮ ลาฆู นามา เตอ     กู บือเลฮ อาเกะ ซาลัฮ อีตู     โซะ ฮึลด มูคา นะ เยซู คริด     กรานา ลีฮัจ กะ ลูมอฮ กาเญา เตอ เลอ. 11กะฆีเตอ เลอ     กือปาลา ฮาตู ซีตัด นะ เตด ฌือนัฮ เดะ กีตา     ซาเบะ กีตา ตาฮู อากัน นะ ญา ดัฮ. 12ตานา กู ปี รอจ กะ นังฆรี โตรอัด     บีดา นะ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู คริด เตอ     ตูฮัด ญา บูกา จือลัฮ นู บาฌิ     บรี กะ กู นะ บือกรือฌา ตือปัจ อีตู เลอ. 13ตาปี กู ฮอย เตด ซือนัง-ฮาตี ลาลู เลอ     ซาเบะ เตด บือเลฮ ดาปัจ ทีตัด     อาดี เดะ กู     ตือปัจ อีตู เตอ. กะฆีเตอ     กู ตีงัน ลูมอฮ อีตู     มาแรฮ กะ นังฆรี มาซิโดเนีย อีนี ปูลัก. 14ตาปี บรี ซือลามัจ เลอ     กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู บาวา กามี มาแรฮ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     อาดา ลาฆู ฌือนัฮ ซือลาลู เลอ. ญา ซูโรฮ กามี ซือรูปา บือกะ กือมียัน     นู บาวู กือจัย ปี ราตา     บีดา นะ ตูโลก โกะ ซือมียา ราตาๆ     บรี บือกราลา ฌางัน เยซู คริด. 15ซาเบะ กามี ฌาดี บือกะ กือมียัน     นู เยซู คริด ตูนู มือญือมัฮ บรี กะ ตูฮัด     นู บาวู อาซะ ปี ราตา     เดะ โกะ ซือมียา นู ตืองัฮ นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     ฌางัน โกะ ซือมียา นู ตืองัฮ นะ ฌาฮานัม ฌูฆา. 16กะ โซะ ซือบือลัฮ นู ตืองัฮ นะ ฌาฮานัม     ฌาดี ซือรูปา บือบาวู บูโซะ     นู บาวา ปี รอจ กะ ลาฆู มาตี เลอ. กะ นู โซะ ซือบือลัฮ นู ตืองัฮ นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     ฌาดี บือบาวู บาฌิ     นู บาวา ปี รอจ กะ ลาฆู ฮีโดะ. ซาปา เลอ     นู บือฆูนา ฌางัน ลาฆู บือกรือฌา กะฆีนี? 17กรานา-จะ กามี บูกัด ซือรูปา โกะ ซือมียา บาญะ อีตู     นู อาเมด ปือมือเลา ลาฆู บาฌิ นะ ตูฮัด     ปี บือฌูวัน มียา มากัด. ตาปี-จะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ กามี มาแรฮ ดัฮ     กะฆีเตอ กามี มือญาเระ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เลอ     บือกะ ซือมียา ฮาตี รือมัก     นู ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\