2 เทซะโลนิกา 3

1โกะ ดีบราดี เออ     เดะ ปือญูดัฮ อีนี     บรี กาเญา บือซาโวจ บีดา กามี     มีตา บรี ปือมือเลา ปาซัน ตูฮัด เยซู     นะ กือจัย ปี ราตา     บรี ลูมอฮ ซือมียา นะ มือโอจ กะ ปือมือเลา อีตู     บือกะ บือฌาดี เดะ ลูมอฮ กาเญา ดัฮ. 2บือซาโวจ ฌูฆา     บรี ตูฮัด นะ ตูโลก กามี     บรี ลือปัซ เดะ ซือมียา ฮอย เตด บือฆูนา     เดะ ซือมียา ฌาฮัจ     ซาเบะ บูกัด ราตา ซือมียา นู ปือจายา. 3ตาปี ตูฮัด ญา ฮาตี รือมัก เลอ     นะ บูวัจ บรี กาเญา กือฌะ-กือมัซ     นะ บือบือลา กาเญา     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู นู ฌาฮัจ. 4ตูฮัด ญา บูวัจ บรี กามี ตือตู-ฮาตี เดะ กาเญา จะ     นู กาเญา ตืองัฮ ตูโรจ ลาฆู นู กามี ปือซัด กะ กาเญา     นู กาเญา นะ ตูโรจ ลาฆี     เดะ วะตู โซะ ฮึลด เลอ. 5กามี มีตา เดะ ตูฮัด     บรี กาเญา นะ ตาฮู     ปือนอฮ เดะ ฮาตี     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซายัก กาเญา     นู เยซู คริด นะ บรี กาเญา ตาฮัด-ฮาตี ลามา. 6โกะ ดีบราดี เออ     กามี ปือซัด กาเญา     เดะ นามา นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     บรี มืองือละ เดะ ลูมอฮ ดีบราดี นู ซือฆัด     นู ตีเมา ตูโรจ กะ ลาฆู นู กามี กีเรบ ฌางัน กาเญา ดัฮ. 7กรานา กาเญา ตะอาซิก ตาฮู จะ     นู กาเญา กือนา บูวัจ ตูโรจ จูตอ นะ กามี. กาลา กามี บือซามา ฌางัน กาเญา ดัฮ     กามี เตด ฌาดี ซือมียา ปือญือฆัด. 8กามี ตีเมา มากัด บารัก มากัด นะ ซาปา     นู กามี เตด บือลี ดัฮ. ตาปี กามี บือกรือฌา ซียัก มาลับ ดัฮ     บือกรือฌา ปือนัจ     ซูซัฮ ปายัฮ     ตีเมา ฆาโดฮ ซาปา เดะ ลูมอฮ กาเญา     บรี บือบือลา กามี. 9บูกัด-จะ     กามี ฮอย ลาฆู มือฆัฮ     นะ มีตา เดะ กาเญา     บรี บือบือลา กามี     ตาปี กามี เตด บูวัจ กะฆีเตอ. กามี บือกรือฌา โตระ     นะ บรี กามี ฌาดี จูตอ     นู นะ บรี กาเญา ตูโรจ. 10วะตู กามี อาดา บือซามา ฌางัน กาเญา ดัฮ     กามี บือเลฮ ปือซัด กาเญา จะ     "ดัฮ ซือมียา ดีฮา ซือฆัด นะ บือกรือฌา     ฌางัน บรี ญา มากัด เลอ." 11กรานา กามี ดืองัยํ ดัฮ     นู อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ เดะ ลูมอฮ กาเญา     นู ซือฆัด นะ บือกรือฌา ลาฆี     ตาปี ปี บือฆาโดฮ เดะ ลาฆู นะ กาวัด. 12กามี ปือซัด กะ ลูมอฮ ซือมียา กะฆีเตอ     ปรีงัจ กะ กูญา     เดะ นามา นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     บรี กูญา บือกรือฌา ฮาตี ซืองะ     บรี มากัด บารัก มากัด     นู ซารี ตะอาซิก. 13ตาปี กาเญา     โกะ ดีบราดี เออ     ฌางัน ซือฆัด นะ บูวัจ ลาฆู บาฌิ เลอ. 14กะ ซาปา ตีเมา ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ กามี เดะ ซูรัจ อีนี     กาเญา กือนา จับ ซือมียา อีตู ตาโรฮ     ฌางัน บือเฆาะ บือซามา ฌางัน ญา     บรี กะ ญา นะ บือเลฮ จือและ. 15ตาปี ฌางัน กีรา จะ     ญา ฌาดี ซือตรู ดัฮ. กือนา ปรีงัจ กะ ญา     ซือรูปา ปรีงัจ กะ อาดี-บราดี. 16มีตา เดะ ตูฮัด     นู บรี กีตา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ     บรี ญา ตะอาซิก นะ บรี กะ กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ กะฆีเตอ     บีลัก วะตู     ราตา มาจับ. มีตา บรี ตูฮัด นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน กาเญา ซือมูฮา. 17กู เปาโล ตะอาซิก     ฆาแรฮ ซือปาตัฮ อีนี     นู จะ     "ซือลามัจ เลอ" ฌาดี ตานา นะ กู     นู กู ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ นะ กู     ซือมูฮา. 18มีตา บรี เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ซือมูฮา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\