โกโลซี 1:20

20กะฆีเตอ เลอ     ญา ซูกา บรี เยซู บูวัจ บรี บือนา บารัก ซือมูฮา     ปาเระ มาแรฮ     บาฌิ ฌางัน ตูฮัด ปูลัก. นู เยซู มาตี เดะ กายู ปลีตัก     ดารัฮ มือนีเลฮ เตอ     บูวัจ บรี บาฌิ บือซามา ซือมูฮา ดัฮ. เยซู บูวัจ กะฆีนี     บรี บือนา บารัก ซือมูฮา บาฌิ ปาเระ ฌางัน ตูฮัด     เตด-จะ บือนา เดะ โซะ ดือนียา เตอ     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ ฌูฆา.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More