โกโลซี 1:6

6บรีตา นู บาฌิ อีนี     มาแรฮ รอจ กะ กาเญา ดัฮ     ซือรูปา บือกะ มาแรฮ รอจ กะ ลูมอฮ ซือมียา     ราตา ดือนียา     ฌาดี ซือรูปา ปูโฮด กายู     นู อาดา บูวัฮ บาฌิ เตอ     นู บือตูโมฮ บาญะ ดัฮ. กะฆีเตอ ฌูฆา     ญา บือบูวัฮ บาฌิ เดะ โซะ ลูมอฮ กาเญา ดัฮ. ตะเดะ อารี อีตู     นู กาเญา ดืองัยํ ลาฆู อีตู ดัฮ     ญา บรี ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ เตอ     มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา บือซูโงฮ-ซูโงฮ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More