โยฮัน 2

1โซะ อารี ตีฆา     อาดา ลาฆู มือนีกัฮ เดะ ตูโปะ คานา     นังฆรี ฆาลิลี. มะ เดะ เยซู     ญา อาดา ปัจ อีตู. 2เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     กือนา บลาโลก ปี กะ มือนีกัฮ อีตู ฌูฆา เลอ. 3ตานา อาระ อางุน ฮาบิฮ ดัฮ     มะ เดะ เยซู     มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "กูญา ฮอย อาระ อางุน ดัฮ." 4เยซู ญา มือเลา ฌางัน มะ เดะ ญา จะ     "มะ เออ     ฌางัน มาแรฮ บือฆาโดฮ กู เลอ. วะตู นะ กู     ญา เตด รอจ ลาฆี." 5มะ เดะ เยซู     ญา มือญาเระ กะ โกะ ปราโซฮ จะ     "กือนา บูวัจ ตูโรจ บือกะ ญา ซูโรฮ เลอ." 6โซะ อีตู อาดา ฆาซัด บาตู นัม บีฌี     งะตืองะ ดัฮ     บอฮ อาเย บือเลฮ     ฆามะ ปัจ ลีมา เตง     บีดา ตูโรจ กะ ฮาดัจ บาโซฮ นะ โกะ ลูมอฮ ยิว. 7กะฆีเตอ     เยซู ญา ปือซัด กะ กูญา จะ     "กือนา อาโกจ อาเย     บอฮ บรี ปือนอฮ เลอ." กะฆีเตอ     กูญา อาโกจ อาเย บรี ปือนอฮ     ซามา มูโลจ ฆาซัด. 8กะฆีเตอ     เยซู ญา ปือซัด กะ กูญา จะ     "กือนา จือบุ อาตัจ บรี กะ กือปาลา เดะ ลาฆู มือนีกัฮ เลอ." กูญา โปด     อาเมด ปี อาตัจ บรี. 9ตานา กือปาลา เดะ ลาฆู มือนีกัฮ     ญา ฌือเลบ อาเย นู ฌาดี อาระ อางุน ดัฮ     ญา เตด ตาฮู จะ     มาแรฮ ดาตัก ปัจ ดีฮา. ตาปี โกะ ปราโซฮ อีตู     นู จือบุ อาเย ดัฮ     กูญา เลอ     นู ตาฮู. กะฆีเตอ     กือปาลา เดะ ลาฆู มือนีกัฮ     ญา บลาโลก เจาเบา มาแรฮ. 10ญา มือเลา จะ     "ราตา ซือมียา นะ อาเมด อาระ อางุน นู บาฌิ     มาแรฮ ดูลู. ตานา บือเลฮ มากัด บาญะ ดัฮ     บารู กือนา อาเมด อาระ อางุน     นู เตด บราปา บาฌิ มาแรฮ. ตาปี เกา เตอ     บือเลฮ ตาโรฮ อาระ อางุน นู บาฌิ     ตือดะ อีนี เลอ." 11ปือนานา นู มือฆัฮ     นู ลามูลา อีนี เตอ     เยซู บือเลฮ บูวัจ เดะ ตูโปะ คานา     นังฆรี ฆาลิลี. กะฆีเตอ     ญา บือเลฮ ปลีฮัจ บรี บือฆารี     นู ญา บือซรี บือซายา เลอ. กะฆีเตอ เลอ     โกะ มูเระ     กูญา บือเลฮ ปือจายา กะ เยซู. 12ลือปัซ อีตู     เยซู ฌางัน มะ เดะ ญา     โกะ อาดีๆ     โกะ มูเระ นะ ญา     กูญา บือเลฮ ปี กะ ตูโปะ คาเปอนาอุม. กูญา ดูโดะ ปัจ อีตู     เตด บาญะ อารี. 13ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี นะ โกะ ลูมอฮ บักซา ยิว     ซรือปะ นะ รอจ ดัฮ. กะฆีเตอ เยซู     ญา ญาแญะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. 14โซะ ลามัน รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     เยซู ญา ลีฮัจ อาดา โกะ ซือมียา ฌูวัน โกะ ลือมู     โกะ กาเมก     ฌางัน โกะ บูโรก ปาตี ฌูฆา. อาดา ซือมียา รีบัยํ ดูเวะ     ดูโดะ ปัจ อีตู เลอ. 15กะฆีเตอ     เยซู ญา อาเมด โกะ ตาลี     อาญัม ฌาดี ตาลี รือเปะ     อูเซ กูญา อีตู ซือมูฮา     มารือมา ฌางัน โกะ กาเมก     โกะ ลือมู เตอ     บรี ตรือเบะ เดะ ลามัน รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. ญา บือจือเกาะ ปาปัด โตะ     นะ โกะ ซือมียา ฮูโระ ดูเวะ     อูแร โกะ ดูเวะ รีเงะ นะ กูญา. 16ญา ปือซัด โกะ ซือมียา ฌูวัน บูโรก ปาตี จะ     "กือนา อาเมด โกะ ซือบารัก อีนี     บือปี บูวัก เลอ. ฌางัน บูวัจ บรี รูมัฮ อาโปก นะ กู     ฌาดี ตือปัจ บือฌูวัน โกะ ซือบารัก เลอ." 17โกะ ลูมอฮ มูเระ     กูญา โตะ-ตืออีงัจ กะ ปือมือเลา นู ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     จะ "ตูฮัด เดะ อาตัซ เออ     กู อาดา ฮาตี ตูเฮะ กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ซือรูปา อาดา อาปี ตูนู เดะ ฮาตี นะ กู เลอ." 18ซาเบะ กะฆีเตอ     โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว ตีกัฮ ปาเระ กะ เยซู จะ     "เกา นะ บรี กามี ลีฮัจ ปือนานา นามา     นู นะ บรี กามี ตาฮู จะ     นู เกา บูวัจ ลาฆู กะฆีนี บือเลฮ?" 19เยซู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ดัฮ ปรูโตฮ บาลัย รูมัฮ นะ ตูฮัด อีนี บูวัก ดัฮ     กู นะ อาเกะ ปาเระ เดะ ดาลับ ตีฆา อารี เลอ." 20โกะ ลูมอฮ ยิว     กูญา มือเลา จะ     "บาลัย นะ ตูฮัด อีนี     กูญา บือเลฮ บือกรือฌา ดัฮ     กือมูฮา ปัจ-ปูโลฮ นัม ตาโฮด ดัฮ. ฆามะ-จะ     เกา นะ บูวัจ บรี ซุจ     เดะ ตีฆา อารี บือเลฮ เฆอ?" 21ตาปี บาลัย นะ ตูฮัด นู เยซู มือเลา เตอ     ฌาดี ญาวา นะ ญา ตะอาซิก เลอ. 22ซาเบะ กะฆีเตอ     ตานา ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     ลูมอฮ มูเระ นะ เยซู     กูญา บรีงัจ บือเลฮ ดัฮ จะ     ญา บือเลฮ มือเลา กะฆีนี. กะฆีเตอ กูญา ปือจายา กะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ฌางัน ปือมือเลา นู เยซู บือเลฮ มือเลา ดัฮ เลอ. 23ตานา เยซู ญา ดูโดะ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     เดะ อารี บรามัย ลือปัซ ปี อีตู     อาดา โกะ ซือมียา บาญะ     กูญา ปือจายา กะ นามา นะ เยซู     กรานา กูญา บือเลฮ ลีฮัจ ปือนานา นู มือฆัฮ     นู เยซู บือเลฮ บูวัจ เตอ. 24ตาปี เยซู ญา เตด บือเลฮ ตือตู-ฮาตี เดะ โกะ ซือมียา อีตู     กรานา-จะ     ญา กราลา ราตา โกะ ซือมียา 25เตด ฆาโดฮ นะ อาดา ซาปา มือญาเระ กะ ญา     ปาซัน ลาฆู นะ โกะ ซือมียา     ซาเบะ-จะ ญา ตะอาซิก     ญา ตาฮู ดัฮ จะ     อาดา นามา เดะ ดาลับ ฮาตี นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา เตอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\