ฟีเลโมน 1:16

16นะ บาลิ มาแรฮ     เตด ฌาดี ซา ปราโซฮ เตอ     ตาปี บาฌิ เดะ อีตู ปูลัก     ญา นะ ฌาดี ซือรูปา อาดี-บราดี     นู เกา ซายัก ฌูฆา เตอ. กู ซายัก ญา บาญะ     ตาปี เกา นะ ซายัก ญา     ลือเบฮ เดะ อีตู ลาฆี     ซาเบะ-จะ     ญา ฌาดี ปราโซฮ นู บาฌิ     ฌาดี ซือมียา นู ปือจายา กะ ตูฮัด     บือซามา ฌางัน กีตา ฌูฆา.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More