โรม 13

1ราตา ซือมียา กือนา มือนูโนะ บูวัจ ตูโรจ กะ โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ นะ ลูวัก เลอ. ซาเบะ-จะ     ดัฮ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตด บรี     ฮอย ซาปา นะ ฌาดี บือซัยํ บือเลฮ. นู ฌาดี โกะ ลูวัก เตอ     ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ ดัฮ. 2กะฆีเตอ     ซือมียา ดีฮา นู บลาวัด ฌางัน ลูวัก     ญา นะ บลาวัด ฌางัน ลาฆู นู ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ ดัฮ. โกะ ซือมียา นู บลาวัด กะฆีเตอ     นะ บูวัจ บรี ญาวา นะ กูญา ตะอาซิก     กือนา กรัจ ฮูโกบ เลอ. 3ซือมียา นู บูวัจ บาฌิ     ญา เตด ปายัฮ ตาโกจ เดะ ลูวัก     ตาปี ซือมียา บูวัจ ฌาฮัจ     ญา เลอ     ฆาโดฮ นะ ตาโกจ. เกา ตีเมา นะ ตาโกจ เดะ ลูวัก เฆอ? บรี เกา บูวัจ บาฌิ เลอ     ญา นะ บือเลฮ ปูฌี กะ เกา. 4ซาเบะ ลูวัก ญา ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด     นู บือกรือฌา ตูโลก เกา. ตาปี ดัฮ เกา บูวัจ ฌาฮัจ     กือนา ตาโกจ เลอ     กรานา นู ญา มือฆัฮ เตอ ญา นะ กรัจ ฮูโกบ บือเลฮ. ญา ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด     บีดา ญา นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ     โกะ ซือมียา นู บูวัจ ฌาฮัจ เลอ. 5ซาเบะ กะฆีเตอ     ฆาโดฮ นะ มือนูโนะ บูวัจ ตูโรจ     บูกัด กรานา ตาโกจ เดะ ลาฆู นู ตูฮัด นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ     ซา ลาฆู เตอ     ตาปี บีดา นะ ตูโรจ กะ ลาฆู นู ฮาตี นะ กาเญา ลีฮัจ จะ     บาฌิ ดัฮ     ฌูฆา. 6กรานา ซา ลาฆู อีตู ฌูฆา     กาเญา ฆาโดฮ บายัยํ อาเซน. ซาเบะ-จะ     วะตู โกะ ลูวัก     กูวาซา บือกรือฌา ลาฆู นะ กูญา เตอ     กูญา ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา ลาฆู นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 7กะฆีเตอ เลอ     กือนา บายัยํ บรี กะ ลูวัก บือกะ ลาฆู นู บือฆูนา ซือมูฮา. กือนา บายัยํ โกะ อาเซน ราตา มาจับ. กือนา มือนูโนะ-ฮาตี     ตูเฮะ ตาโกจ กะ กูญา ฌูฆา. 8ฌางัน นะ ตือฮูตัก เดะ ซือมียา ดีฮา. กือนา อาดา ฮูตัก เดะ ซา ลาฆู อีนี บือเลฮ     ฌาดี-จะ     บรี ซายัก บือซามา-ซามา. ซาเบะ-จะ     ซือมียา ดีฮา นู ซายัก กะ กาวัด เตอ     ญา บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     บรี ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ. 9ซาเบะ อาดา ปือมือซัด นะ ตูฮัด นู จะ "ฌางัน บือกาเซฮ. ฌางัน บูนอฮ กาวัด. ฌางัน จูรี บารัก นะ กาวัด. ฌางัน ดือกี บารัก นะ กาวัด เลอ." ตาปี เตด-จะ โกะ ปือมือซัด อีนี     เฆอ-จะ โกะ ปือมือซัด อาซิกๆ โปด     ญา รือฆัจ ซือกาลี     เดะ ซา ปือมือซัด อีนี     นู จะ "เกา กือนา ซายัก กะ กาวัด     ซือรูปา บือกะ ซายัก กะ ญาวา ตะอาซิก เลอ." 10ซือมียา นู ซายัก กะ กาวัด     ญา นะ ฮอย เตด บูวัจ ฌาฮัจ กะ ญา. กะฆีเตอ เลอ     ซือมียา นู ซายัก เตอ     ซือรูปา บือกะ ญา บูวัจ ตูโรจ     โกะ ปือมือซัด ฮูโกบ ซือมูฮา ดัฮ เลอ. 11กือนา บูวัจ กะฆีเตอ เลอ     ซาเบะ กาเญา ตาฮู ปาซัน ฮาดัจ อีนี จะ     รอจ วะตู ดัฮ     นะ บรี กาเญา นะ ดาฮานี บีกัซ เลอ. กรานา-จะ     ตะเดะ กีตา บารู ปือจายา ดัฮ เตอ     อารี นู กีตา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     ญา มาแรฮ ดาปิก ซือรูโลยํ     ซรือปะ นะ รอจ ดัฮ. 12มาลับ ญา ซรือปะ นะ ฮาบิฮ เตอ     ซียัก โปด     ดาปิก นะ รอจ ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     บรี กีตา บราดู บูวัก     เดะ ลาฆู บือกรือฌา นู โซะ กือลับ. บรี กีตา อาเมด โกะ ซือนาตา มาแรฮ ปากัย     บีดา นะ บือปรัก เดะ โซะ จรัฮ. 13บรี กีตา บูวัจ ตูโรจ บรี กือนา ลาฆู     บือกะ ซือมียา นู ดูโดะ โซะ ซียัก. ฌางัน นะ อูซิ บรามัย มาโบะ อาระ. ฌางัน นะ บือกาเซฮ     บูวัจ ลาฆู เตด บือฆูนา. ฌางัน นะ บลาวัด     ดือกี กะ กาวัด บือซามา-ซามา เลอ. 14ตาปี กือนา อาเมด ลาฆู บาฌิ     นะ ตูฮัด เยซู คริด     มาแรฮ ปากัย เดะ ญาวา เลอ. บราดู บือฮีมัจ กะ ปรางัย นู บือดูซา นะ กาเญา. ฌางัน นะ ตูโรจ กะ ลาฆู ฆาละ กะฆีเตอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\