ทีตัด 2

1โซะ เกา เตอ     กือนา อาฌัยํ เลอ     ตูโรจ ปือมือเลา อาฌัยํ นู รือมัก ซูโงฮ. 2บรี ปรีงัจ โกะ กีลากี นู ตูฮาๆ     บรี กูญา ตาฮู ฌากา ญาวา ตะอาซิก     ฌาดี ซือมียา ปรางัย บาฌิ เตอ     ซือมียา บือเลฮ ฮูโกบ ฮาตี ตะอาซิก เลอ. บรี กูญา ตูโรจ กะ ลาฆู ปือจายา บรี รือมัก     ฌาดี ซือมียา นู ซายัก กาวัด     นู ตาฮัด-ฮาตี เลอ. 3กือนา ปรีงัจ โกะ นีบีนี นู ตูฮาๆ กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ     บรี กูญา บูวัจ ตูโรจ     บือกะ ซือมียา นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด เลอ. ฌางัน บรี กูญา ฌาดี ซือมียา มืออูปัจ     ซือมียา ลือกัจ อาระ เตอ     ตาปี บรี กูญา อาฌัยํ ลาฆู นู บาฌิ. 4กะฆีเตอ เลอ     กูญา นะ บือเลฮ อาฌัยํ โกะ นีบีนี นู มูดาๆ     บรี ซายัก กะ ลากี     ซายัก กะ นานะ นะ กูญา 5บรี กูญา ตาฮู ฮูโกบ ฮาตี ตะอาซิก     ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ เตอ     บรี กูญา ตาฮู มือตัด รูมัฮ บรี บาฌิ     ฌาดี ซือมียา ฮาตี บาฌิ     มือนีงัย ตูโรจ มูโลจ กะ ปือมือเลา นะ ลากี นะ กูญา. กะฆีเตอ เลอ     ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ มือเลา ตะอารัฮ     เดะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เลอ. 6โซะ โกะ กีลากี มูดาๆ โปด     กือนา ปรีงัจ กะ กูญา ฌูฆา     บรี กูญา ฌาดี ซือมียา ตาฮู ฮูโกบ ฮาตี นะ กูญา ตะอาซิก ฌูฆา เลอ. 7เกา เลอ     เกา ตะอาซิก กือนา บูวัจ ตูโรจ ปือบูวัจ นู บาฌิ ราตา มาจับ     ฌาดี จูตอ บรี กาวัด ลีฮัจ เลอ. นู เกา อาฌัยํ เตอ     กือนา อาฌัยํ ฌางัน ฮาตี รือมัก     อาดา ปรางัย นู บาฌิ เลอ. 8บรี มือเลา ปือมือเลา นู บาฌิ     ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ มือฌัฮ. กะฆีเตอ เลอ     โกะ ซือมียา นู บลาวัด     กูญา นะ จือและ เลอ     ฮอย ปือมือเลา นามา     นะ อูจะ ฌาฮัจ กะ กีตา ดัฮ. 9กือนา ปรีงัจ กะ โกะ ซือมียา นู ฌาดี ปราโซฮ     บรี กูญา มือนีงัย ตูโรจ มูโลจ กะ ตกเก นะ กูญา     ราตา มาจับ     นะ บูวัจ บรี ตกเก นะ กูญา ซูกา-ฮาตี. ฌางัน บรี กูญา ลาวัด ปือมือเลา นะ ตกเก อีตู 10ฌางัน นะ มือญูรี ซือบารัก นะ ตกเก เลอ. ตาปี กูญา กือนา บรี ลีฮัจ จะ     นู กูญา อาดา ฮาตี รือมัก     ฮาตี บาฌิ ซือมูฮา. กะฆีเตอ เลอ     ปือบูวัจ นะ กูญา     ราตา ซือมูฮา     นะ บรี โกะ ซือมียา อาซิก มือโอจ กะ ปือมือเลา อาฌัยํ     ปาซัน ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. 11ซาเบะ-จะ     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เตอ     ญา บือเลฮ ปลีฮัจ จะ     นู ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ อูมัจ-ซือมียา     ราตา ซือมูฮา     บีดา นะ ตูโลก กูญา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. 12ลาฆู อีตู อาฌัยํ กีตา     บรี ตีงัน บูวัก โกะ ปือบูวัจ นู ฌาฮัจ     ฌางัน โกะ ลาฆู ฆาละ เดะ ฮาดัจ อีนี. ญา อาฌัยํ กีตา ปูลัก จะ     วะตู กีตา อาดา เดะ ดือนียา อีนี     บรี กีตา ตาฮู ฮูโกบ ฮาตี ตะอาซิก     ตูโรจ ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ     ตูโรจ ฌาลัด นะ ตูฮัด เลอ. 13กีตา กือนา บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ     ตืองัฮ นาตี อารี อีตู นู ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     นู กีตา จาดัก นะ ลีฮัจ. อารี อีตู เลอ     เยซู คริด ตูฮัด นู บือซัยํ นะ กีตา เตอ     ญา นู ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เตอ. ญา เลอ     นะ มาแรฮ ปลีฮัจ     ฌางัน นู บือซายา บือซรี นะ ญา. 14ญา เตอ     บือเลฮ ซรัฮ ญาวา นะ ญา     มาตี กรานา กีตา ดัฮ     บีดา นะ ตือบุซ กีตา     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู ฌาฮัจ ซือมูฮา     บีดา นะ บาโซฮ กีตา     บรี จรัฮ บาฌิ ดัฮ     ฌาดี ซา ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา ตะอาซิก เลอ     ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา ฮาตี ฆางู นะ บูวัจ     โกะ ปือบูวัจ นู บาฌิ เลอ. 15ลาฆู กะฆีนี เตอ     เกา กือนา มือเลา เลอ     ปรีงัจ กะ กูญา     อูจะ กูญา     บรี กือมัซๆ เลอ. ฌางัน บรี ซาปา นะ กีปัซ เกา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\