WIƐƐLAA 20

1A taawai n wa sᴐᴐnɛɛ, Pᴐᴐl yir Yeesu hiŋra, ba ba. U du baa bᴐkpega ka gil baa ka la Masɛdᴐnia hɛri 2di gaa gaagi de maa di bagli baa gunla ban ninna hiŋ, ka kaa lii de di la Girik hina hɛri, 3di ga di baaguzi ahoro de ka kaa ra nyiŋŋi u zuu muugbera bɛl di la Siriya hɛri ka Jus hina ta jina bɛl bá lawuu. Awia u kaa ŋᴐ ú ga Masɛdᴐnia hɛri di izi kpa ra la. Di Dimitirus ni u dᴐŋ 4Pirus bie Sᴐpatɛr n lii Bɛria la hiŋuu di ra la. Tɛssalᴐnaika hina Aristarkus ni Sɛkundus ni Gayus la n lii Dɛrbi la ni Timoti ni Eesia hɛri hina Tichikus ni Tirᴐfimus la 5tᴐ yaa see di gaa kpaŋ yaa Troas. 6Ba hᴐpizaa la baŋ ᴐᴐ ra hee paanuu la baŋ waa yissi ra du la n wa bɛrɛɛ, yaa izi Filipai di zuu muugbera bɛl di du nii la biini hᴐpizaa anue ka ga huuzi baa Troas di du de hᴐpizaa aniidaanɛɛ. 7Alaadi hᴐl yaa maa chaali di di. Pᴐᴐl ra nyiŋŋi lugᴐ hᴐpizi ú kaali. Awia u ni baa ŋᴐ wia guŋŋ hɛuh wa hɛɛhzi. 8Yaa maa faa du dia bɛl n du chiŋ biini, di faa choŋŋi fintinakpila de di so. 9Biipᴐllii bɛl so tokoro nua. U sᴐnnɛ faa Yutikus. Denii dᴐᴐ wa lawuu ka Pᴐᴐl faa haa ra ŋᴐ wia la haali guŋŋ u chᴐᴐ dᴐᴐ la di wa ziigi lii chinchiŋ dia la wa chol bossee. Ba tuu ga lalluu di u siuwᴐ. 10Pᴐᴐl ge tuu di ga chᴐᴐ u ni di faamuu ka ŋᴐ a nɛra be, Ií gilɛɛ kaa ra fᴐŋ. U dᴐᴐ miibᴐᴐrɛ. 11U kaa tinni di zuu a dia di mᴐnni paanuu di di, ka u ni baa haa ŋᴐ wia la guŋŋ, hᴐᴐ wa pizi, u kaali. 12Ba kpa biipᴐllii la di la dia. Ba bampiree jaa tig werge dikuu uŋ izi siu biini la wia. 13Yaa ge zuu muugbera bɛl di la Asᴐs ya ga kpa Pᴐᴐl di du yaa be de. U faa ra nyiŋŋuu u vol di la de. Awiarɛ u ŋᴐ dí ya ɛɛ guŋ. 14Uŋ ga chem yaa ni Asᴐs la, yaa lawuu du yaa be a muugbera biini di ra la di ga hel Mitilini. 15Hᴐpizi yaa kaa lii de di ga hel Kiᴐs. Hᴐᴐ kaa pizi yaa hel Samᴐs. Hᴐᴐŋ kaa pizi ge yaa hel Mailitus. 16Yaa bɛri Ɛfɛsus ni, dikuu bɛɛwiai, Pᴐᴐl faa ra nyiŋŋuu u wer hel Jɛrusalɛm manaŋ di huuzi ba hᴐpizizeŋ Pɛntikᴐs la. U faa waa nyiŋŋi u birgi Eesia hɛri. 17Ka uŋ wa hel Mailitus la, u tili Ɛfɛsus hina be di yir Yeesu hiŋra nabᴐnzi, ba ba u be. 18U ŋᴐ ba be, Ii himmaa zum gunla miŋ faa duwɛɛ saŋa la miŋ faa ba Eesia hɛri la guŋŋ di wa hel zinaa. 19N kpa n hinnɛ fugzi di ra hum n Dᴐᴐri huma. N biini ᴐᴐ faa ra chᴐguu werge dikuu ii wia n na wii. Jus hina ge ᴐᴐ faa ra tᴐᴐriŋ di ra ta ba jinazi, 20ka maa n huma la vɛɛwɛ ka bagli ia wia la maa n niŋ hiini ia. Maa wii maa kpawɛɛ suah ii ni. N bagli nɛraa kisɛr bᴐra di kaa bagli baŋhina nɛra diini. 21Jus hina ni banla n waa Jus hina ɛɛwɛ maanii n ɛɛ daansɛɛ di tɛɛ lugᴐ bá gil ba biine chᴐgi dikuu ba wichᴐgaa wia di sɛɛ chᴐgri Kᴐraawiizi be di yardi yaa Dᴐᴐri Yeesu Kristo. 22Filaŋkeŋ n na la Jɛrusalɛmnɛ, dikuu bɛɛwiai, Kᴐraawiizi Duma kpa de laŋaarɛ di du n bampirii. Wàá gil n vɛɛ. Maa zum wii la maa n niŋ ga huuziŋ de. 23Keŋ bɛnnɛ n zum. Bol la maa miŋ ᴐᴐ la, Kᴐraawiizi Duma ᴐᴐ baglimbuu lugᴐ tᴐᴐrᴐᴐ ni yᴐlᴐzii chᴐᴐ de di ra guuŋ. 24Ka n baga lɛi n miibᴐᴐ wia. N Dᴐᴐri Yeesu huma la un lizɛɛ dawiŋ la, aabuu n na binni ń wer humaa tuŋ. U ŋᴐ dí ń ɛɛ daansɛɛ tɛɛ nɛra bá zum amaniyesuma la wia lugᴐ Kᴐraawiizi daŋ suŋ ba ni di hiini baa. 25Filaŋkennaa, n zummᴐ lugᴐ ii bannii miŋ faa ᴐᴐ du ii be di bagli Kᴐraawiizi kora wia di ra tɛɛ la, ii wàá ka wa naŋ maa. 26Awia n ŋᴐ ń ŋᴐ ii benii zinaa lugᴐ Kᴐraawiizi ŋmɛnɛɛ hiŋaa wii maa waa hoo miŋ waa sɛɛwɛ bagli ia. 27Awia ii wii maa waa kaa hoo n nonee ban niŋ wa kpa pɛɛziŋ. 28Awia ií ra du ii hinaa tau di ra du Kᴐraawiizi peeza la ge u Dumnanii n ŋᴐ ií ɛɛ a binna la tau. Kᴐraawiizi kpa u himmaa challɛ di yau baa. Awia ií ra binni ba ni nɛnnɛ. 29Minna kaali naa, n zummᴐ lugᴐ nɛchᴐgaa daŋ zuu ii biini lugᴐ pir selchᴐgaa n ᴐᴐ zuu peeza ni di lauraa la, 30ii baŋhina ge izi di ŋᴐ wichᴐgaa di ra dar nɛra bá gil Yeesu hiŋaa ka ra hiŋ ia. 31Awiarɛ n ŋᴐ ií ra du tau nɛnnɛ la di gilɛɛ waa suuh binni ahoro la miŋ faa du ii be di bagli ia saŋa maa di ᴐᴐ ra wii dikuu ii wia la. 32Filaŋkeŋ, n kpa iabuu di du Kᴐraawiizi nonee biini ú kpogli ia nɛnnɛ di gil u nɛsunaa dᴐᴐi wiŋᴐzi zuu ii bampiree nɛnnɛ di hiini ia ií wer du kpeg di wer dᴐᴐ u suma la un dauwɛ di tɛɛ banla maa un lizi doŋa maa ba ni di ha ba ɛɛ u bɛŋ hora la. 33N faa waa ii kebee ni ii kummaa kɛkɛluu ra ɛɛ. 34Ii zummᴐ lugᴐ miŋ faa du ii be la, n himmaa kuuhni biinii n faa ra di n diwee di ra tɛɛ n balaa ge ba ge ra di. 35N ɛɛ annii naa maanii ń bagli ia gunla ii ge n ninna ɛɛ di ra hiini banla maa n waa kpeg di ra liizi yaa Dᴐᴐri Yeesu wiŋᴐzi la uŋ faa ŋᴐwɛɛ la lugᴐ, Hinna sunzi nɛra kuna, aabuu niŋ tɛi bᴐsᴐna kaali hinna lɛɛ kuna nɛra be. 36Pᴐᴐl n wa ŋᴐ guŋ tuŋ, u giŋŋi hɛri, u ni ba maa ra jaami Kᴐraawiizi. 37Ba ra wii werge ka lawuu di ra jaamuu. 38Ba biine chᴐgi werge maa dikuu uŋ ŋᴐ ba be dí ba wàá ka nau maa la wia. Baŋ wa jaamuu tuŋ, ba duu la muugbera la zɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\