GIÓP 12

1Gióp đáp lại rằng: 2Hẳn chi các ngươi thật là người, Sự khôn-ngoan sẽ đồng chết mất với các ngươi mà chớ! 3Song ta cũng có sự thông-sáng như các ngươi, Chẳng kém hơn đâu; mà lại ai là người không biết những việc như thế? 4Ta đã cầu-khẩn Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đáp lời cho ta; Nay ta thành ra trò cười của bầu-bạn ta; Người công-bình, người trọn-vẹn đã trở nên một vật chê-cười! 5Lòng người nào ở an-nhiên khinh-bỉ sự tai-họa. Tai-họa thường sẵn giáng trên kẻ nào trợt chân vấp-ngã. 6Trại của kẻ cướp được may-mắn, Những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời ở bình-an vô-sự, Và được Đức Chúa Trời phó vào tay mình nhiều tài-sản dư-dật. 7Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy-dỗ ngươi, Hỏi các chim trời, thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi; 8Hoặc nữa, hãy nói với đất, nó sẽ giảng-dạy cho ngươi; Còn những cá biển sẽ thuật rõ cho ngươi biết. 9Trong các loài nầy, loài nào chẳng biết Rằng tay của Đức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy? 10Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, Và hơi-thở của cả loài người. 11Lỗ tai há chẳng xét lời nói, Như ổ‑gà nếm những vật-thực sao? 12Người già-cả có sự khôn-ngoan, Kẻ hưởng trường-thọ được điều thông-sáng. 13Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn-ngoan và quyền-năng; Mưu-luận và thông-minh đều thuộc về Ngài. 14Kìa, Ngài phá-hủy, loài người không cất lại được; Ngài giam-cầm người nào, không ai mở ra cho. 15Nầy, Ngài ngăn nước lại, nước bèn khô-cạn; Đoạn, Ngài mở nó ra, nó bèn làm đồi-tàn đất, 16Tại nơi Ngài có quyền-năng và khôn-ngoan; Kẻ bị lầm-lạc và kẻ làm cho lầm-lạc đều thuộc về Ngài. 17Ngài bắt dẫn tù những kẻ bày mưu, Khiến các quan-xét ra điên-dại. 18Ngài mở trói cho các vua, Và thắt xiềng-xích nơi lưng họ; 19Ngài bắt dẫn tù những thầy tế-lễ, Đánh đổ các kẻ cường-quyền. 20Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành-tín, Làm cho kẻ già-cả mất trí-khôn. 21Ngài giáng điều sỉ-nhục trên kẻ sang-trọng, Tháo dây lưng của người mạnh-bạo. 22Ngài bày-tỏ những sự sâu-nhiệm ẩn trong tăm-tối, Và khiến bóng sự chết hóa ra sáng-sủa. 23Ngài khiến các dân-tộc hưng-thịnh, rồi lại phá-diệt đi; Mở rộng giới-hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại. 24Ngài cất thông-sáng khỏi những trưởng của các dân-tộc thế-gian, Khiến chúng đi dông-dài trong đồng-vắng không đường-lối. 25Chúng rờ đi trong tối-tăm, không có sự sáng, Và Ngài làm cho họ đi ngả-nghiêng như kẻ say.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\