WAEBRANIA 1

1Kyiyeri kya kacha Ruwa naleṙeṙa na waku waṙu kafong'ui na kundu kufong'ui, iiṙia ko weonguo shisuku; 2mafurumionyi ga mfiri-i naleṙeṙa na soe kyiiṙi kya Mono-kye alemmbika nawe mokyioṟa o shindo shoose, lyingyi-se kui oe nalegumba wuyana. 3Oe nekyeloṟa chandu Ruwa awoṙe mng'ano, fana ya mrima okye, echiṙuo shindo shoose kui iwawaso lya wuiṙimi wokye, amwende ihooṟio lya ngyuunyamaṟi tsa wandu, naleṙamia ura lo kulyoe lo ulya ang'anyi kuta woose. 4Ruwa nalesambuṟa Mono-kye nawe ang'anyi kuta malaika, chandu rina lyilya Ruwa alemwenenga lying'anyi kuta lya malaika. 5Cha kyipfa nalewia malaika uha kyiyeri kyoose, “Iyoe nyi mono-ko, inyi inu ngakufee?” Na lyingyi-se, “Inyi ngyechiwa awu kokye, na oe nechiwa mana koko?” 6Na lyingyi-se, kyiyeri aende Mono-kye o kuwooka na wuyanenyi nagamba, “Malaika woose wa Ruwa wampfirie ndi.” 7Na ko mbonyi tsa malaika nagamba, “Ekyegaluo malaika wakye iwa cha shiwiṟi, na waṟundi wakye iwa cha moṙo mlang'a.” 8Kyaindi ko mbonyi tsa Mana nagamba, “Kyitima kyapfo kya wuchilyi, hoi Ruwa, nyi kya mlungana na mlungana. Na upoi lo Wumangyi wopfo nyi upoi lo wusumganyi. 9Nukundi wusumganyi nosuo shituṟu koikyo Ruwa, Ruwa opfo, nakushumbuo, kakuenenga kyiṟumi kying'anyi kuta woṙoo.” 10Na lyingyi-se, “Iyoe, Mndumii, ipfo mawookyionyi nulewika ngyuurende tsa uruka, na ruwewu nyi iṟunda lya mawoko gapfo. 11Isho shechinyamaṟika, Indi iyoe nochikaa mlungana. Na shoose shechikuo cha nguwo. 12Na cha nguwo nochishilema-lema, natso tsechiilachika. Kyaindi iyoe nyi ulya ulya na mfiri yapfo yechisia-pfo.” 13Ngyesa kuwoṙe malaika alemmbia kyiyeri kyoose “Uṙamie kuwoko koko ko kulyoe, mṟasa kyiyeri ngyechiwika washituwa wapfo wuchilyinyi wopfo?” 14Ngyesa malaika nyi wakyi? Chi walya wekyeṙumo iṟundia walya wekyeoṟa wukyiṟo-pfoe?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\