YAKOBO 2

1Wana wa wama wako, iiṙikyia lya Mndumii oṙu Yesu Kristo, Mndumii o mng'ano, maa mulawe nalyo kui ikundia wandu. 2Kyipfa mndu aṟee peti ya sahapu na nguwo ngyicha kaiṙa na sinagoginyi lyanyu na numa ya iho mkyiwa aṟee masaṟa kaiṙa; 3na nyoe mukokundia ulya aṟee nguwo ngyicha, na immbia, “Ṙamia iha handu hecha;” na iwia mkyiwa ulya, “Goṟoka halya,” ang'u “Ṙamia maṙendenyi gako,” 4ngyesa mowuta uwicho mrimenyi konyu mukowa weanduya wawoṙe makusaṟo mawicho-pfoe? 5Wana wa wama wako wakunde, aṙanyienyi, “Ngyesa Ruwa alesambuṟa wakyiwa wa wuyana wawe wanjama wa iiṙikyia na weoṟa Wumangyi aleteṟia wamkundi-pfoe?” 6Indi nyoe mulemina mkyiwa. Ngyesa wanjama chiwo waimulyisa wukyiwa na imuṙuo kyianduyonyi-pfoe? 7Chiwo wailahia rina lyilya lyicha muleenengo-pfoe? 8Kyaindi mukoafutsia iwawaso lyilya lya Wumangyi chandu kyikyiṟeie, “Kunda momṟasa opfo cha iyoe kumonyi,” muiwuta necha. 9Indi mukokundia wandu, muiwuta wunyamaṟi na ianduyo nyi uwawaso kye mui wanyamaṟi. 10Kyipfa mndu oose echiosha mawawaso goose, indi kakapa ṙende kyindonyi kyimwi, naṙeko kyiiṙi kya goose. 11Cha kyipfa icho alegamba, “Ulaṟuguye na Ulaṟuguyo,” nalewegamba taa, “Ulawaage.” Kyasia kokooya ulaṟuguya ang'u iṟuguyo, kyaindi kowaaga, nofunja uwawaso. 12Ṙeṙenyi na iwuta cha wandu wechianduyo kui uwawaso lulawoṙe wutumo. 13Kyipfa Ruwa echiwoṙo nyi fowa mrimenyi kyiyeri aianduya mndu alekyewoṙo nyi fowa mrimenyi-pfo. Kyipfa iwoṙo nyi fowa mrimenyi lying'anyi kuta ianduya. 14Wana wa wama wako, kuwoṙe kyiira kyiha, mndu kagamba nawoṙe iiṙikyia, kyaindi awoṙe mawuto-pfo? Ngyesa iiṙikyia lyilya lyechiiṙima imkyiṟa? 15Kokooya mono-wama o kyisoṟo ang'u o kyika namkuuye na awoṙe kyindo kyelyio-pfo, 16na mndu o konyu kawawia, “Yendenyi na ufoṟo, mundeoṙa moṙo na iiguṙa,” kyaindi alawaenengye sha mmbiu, kyawaṙa kyiira kyiha? 17Nyi wuṙo na iiṙikyia, lyilandewaṙe mawuto, lyapfa kyiiṙi kyalyo. 18Kyaindi mndu negamba, “Iyoe nuwoṙe iiṙikyia, na inyi ngyiwoṙe mawuto. Ngyiloṟa iiṙikyia lyapfo kulawoṙe mawuto, na inyi ngyekuloṟa iiṙikyia lyako kui mawuto gako.” 19Iyoe nuiṙikyie kye Ruwa nyi umwi; nowuta necha. Masatana nago gaiṙikyie na iṙeṙema. 20Kyaindi nukundi imanya, iyoe mndu ulai kyindo, kye iiṙikyia lyilawoṙe mawuto lyiwoṙe ndunda-pfo? 21Ngyesa awu oṙu Abrahamu aletalyio kye nawoṙe wusumganyi kui mawuto, lyilya alewuta Isakyi mono-kye mesenyi ya Mndumii-pfoe? 22Ommbona kye iiṙikyia lyilewuta maṟunda hamwi na mawuto gakye, na kye iiṙikyia lyilya lyileafutsio kui njia ya mawuto galya. 23Shiṟeio shilya shikaafutsio; shiṟeio shilegamba, “Abrahamu naleiṙikyia Ruwa, kyikatalo kokye kye nyi wusumganyi;” na oe nalelago mbuya ya Ruwa. 24Muwonyi kye mndu nekyetalo kye nawoṙe wusumganyi kui mawuto gakye; chi kui iiṙikyia lyimonyi-pfo. 25Nyi wuṙo na Rahabu ulya awei iṟai. Ngyesa aletalo kye nawoṙe wusumganyi kui mawuto, lyilya aleambilyia wandu walya waweowelyia mbonyi tsa Waisiraelyi, kawafumiṟia nja kui njia ingyi-pfoe? 26Kyipfa chandu kyikyeri kye mmbiu ulawoṙe mrima upfiie, nyi wuṙo na iiṙikyia lyilawoṙe mawuto lyipfiie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\