Koiro Yohaannisa 5:18 | Xoossaa na7i ooninne nagara ubba wode oottennaagaa nuuni eroos. Aissi giikko, Xoossaa na7ai a naagees; qassi xalahee halaqaikka a qohanau danddayenna.
Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More