1 Samuel 19:11

11Hegaappe guyyiyan, "Daawita keettaa naagidi, maallado a worite" yaagidi Saa7ooli asaa Daawita soo kiittiis. Yaatin, Daawita keettaayyiyaa Miikaala, "Hachchi qammi neeni ne shemppuwaa ashshana xayikko, wontto haiqqaasa" yaagada Daawitayyo yootaasu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More