1 Samuel 2:16

16Yaagin bitanee zaaridi, "Wogaadan qeeseti modhdhuwaa koiro xuuggona; hegaappe guyyiyan, neeni koyiyoogaa ekka" yaagees; yaagikko qeesiyaa ashkkarai, "CHii; taayyo ha77i imma; shin neeni diggikko, taani neeppe wolqqan ekkana" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More