1 Samuel 2:29

29Taani ta de7iyoosaa shiishshana mala azazido ta yarshshuwaanne immiyoobaa intte aissi yedhdhi kaa7eetii? Ta asai Israa7eeli, taayyo shiishshido yarshsho ubbaappe murutiyaagaa intteyyo miidi orddiyoogan, neeni ne naata taappe aattada aissi bonchchadii?' yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More