2 Kings 2:9

9Pinnin Eelaasi Elssaa7a, "Taani neeppe ekettaichchanaappe kasetada, neeyyo ai oottana mala koyai? Ane oda" yaagiis. Yaagin Elssaa7i, "Taani nena laattishin, ne ayyaanai taayyo naa77u saama gidana mala, taani nena woossais" yaagidi zaariis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More