2 Kings 4:1

1Hananabaa yootiyaageetuppe issuwaa maccaasiyaa Elssaa7ekko baada, "Ne ashkkarai ta azinai haiqqiis. I GODAASSI yayyiya asa gidiyoogaa neeni eraasa. SHin ha77i a acuwaawai ta naata naa77aa bau aille kessanau yiis" yaagada ayyo waassaasu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More