2 Kings 4:13

13Elssaa7i Gehaaza, "Ha maccaaseeyyo 'Neeni nu gishshau, hagaa ubbaa metootadasa. Yaatin nuuni neeyyo ai oottinoo? Neeyyo nuuni biidi, kawuwaa woikko ola gadaawaa haasayissiyoobi de7ii?' yaagada o oichcha" yaagiis. Yaagin maccaasiyaa, "Taani hagan ta asaa giddon de7ishin, tana metiyaabi baawa" yaagaasu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More