2 Kings 4:27

27Maccaasiyaa deriyaa bollan de7iya Xoossaa asakko gakkido wode, hokkada a tohuwaa oiqqaasu. Oiqqin Gehaazi maccaasiyo digganau shiiqiis; shin Xoossaa asi a, "Agga! A gita metuwan de7ausu; shin GODAI taappe hegaa genttiis. I metuwaa taayyo yootibeenna" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More