2 Kings 8:1

1Elssaa7i i na7aa haiqqidaagaa pattido maccaasiyo issi wode, "Ne so asaa ekkada hagaappe ba; baada neeni danddayiyo sohuwan awaaninne gam77ashsha. Aissi giikko, GODAI laappun laitta gam77iya koshaa ha biittaa bolli awaajjirggiis" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More