2 Kings 8:12

12Yaatin Hazaa7eeli, "Ta godai aibissi yeekkii?" yaagidi oichchiis. Oichchin Elssaa7i, "Neeni Israa7eela asaa bolli oottana iitabaa taani eriyo gishshau yeekkais. Eta qatuwaa neeni taman xuuggana; eta wodallata neeni bisuwan worana. Qassi eta yiiratakka neeni shuchchan mentterettana; eta shahaara maccaasatu uluwaakka neeni daakkana" yaagidi zaariis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More