Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 12:17

17SHin eti co77u gaana mala, PHeexiroosi ba kushiyan malaatidi, Godai qasho keettaappe a waati kessidaakko, etassi qonccissi yootidi, “Hagaa Yaaqoobassinne ishanttussi yootite” giidi, kiyidi harasaa biis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More