Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 12:20

20Heeroodisi Xiiroosa asaassinne Sidoona asaassi daro hanqqettiis; hanqqettin eta biittai kattaa Heeroodisa biittaappe demmiyo gishshau, eti issippe gididi, a keettaa halaqaa Bilasxxoosa bantta exa oottidi, sigaa woossanau Heeroodisakko biidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More