Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 12:6

6Heeroodisi PHeexiroosa asaa sintti aattanau qoppanaappe kase qammi, PHeexiroosi naa77u sanssalatan qashettidi, naa77u wotaaddaratuppe gidduwan xiskkees; naagiyaageetikka qasho keettaa penggen eqqidi naagoosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More