Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 2:17

17“I haasayiiddi, 'Xoossai hagaadan yaagees; wodiyaa wurssettan hagaadan hanana. Taani asa ubbaa bolli ta Ayyaanaa gussana. Intte attuma naatinne intte macca naati hananabaa yootana. Intte wodalla naatikka ajjuutaa be7ana; intte cimatikka aimuwaa aimottana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More