Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 2:34

34Aissi giikko, Daawiti ba huuphen saluwaa kiyibeenna; shin yaagiis; 'Godai ta godaa; “Taani ne morkketa neeni tohuwan yedhdha eqqiyoobaa oottana gakkanaassi hagan taappe ushachcha baggaara utta” giis' yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More