Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 27:13

13Tohossa bagga carkkoi loddaara carkkido wode, bantta qoppidoogaadan hanidabaa etassi milatin denddidosona; markkabee beenna mala oiqqiya birataa pude dafidi, Qarxxeese matattidi, lanqqiyaara aadhdhidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More