Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 27:34

34Hegaa gishshau, guutta qumaa intte maana mala, taani inttena woossais; aissi giikko, intte paxa de7anau guutta qumaa maana koshshees; harai atto intte huuphiyaa binnaanaappe issoikka xayenna” yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More