Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 27:39

39Sa7ai wonttido wode, markkabiyan oottiyaageeti biittaa eribookkona; shin haattai goggidi abban gelidosaa lanqqiyan de7iya shafiyaa akeeki xeellidosona. Banttassi danddayettiyaakko, markkabiyaa he shafiyaakko laagganau bantta qofaa qachchidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More