Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 7:31

31Muusee ba be7idoogau garamettidi, akeeki xeellanau buuraa mati i shiiqidaashin, Godaa qaalai, 'Taani ne aawatu Xoossaa, Abrahaama Xoossaa, Yisaaqa Xoossaa, Yaaqooba Xoossaa' yaagidi Muusekko yiis. Muusee yashshaa kokkoridi, xeellanau xalibeenna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More