Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 7:5

5I ha biittaappe harai atto, tohuwan yedhdhiyo sohuwaakka Abrahaamassi immibeenna; shin ayyo na7i xayikkokka, Xoossai a, 'Taani neeyyoonne neeppe guyyiyan, ne zerettaayyo ha biittaa laata oottada immana' yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More