Amos 8:2

2I tana, "Amoxaa, ha neeni be7iyoogee aibee?" yaagidi oichchiis. Oichchin taani, "Teeri kumido keeshiyaa be7ais" yaagaas. Yaatin GODAI taayyo hagaadan yaagiis; "Ta asaa Israa7eelassi wurssettai gakkiis; hagaappe sinttanau taani eta qaxxayennan aadhdhikke" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More