Daniel 6:12

12Demmidi kawuwaakko biidosona; biidi kawuwaa, "Kawuwau, ha hasttamu gallassatu giddon nena woossanaappe attin, hara ai asakka woikko ai xoossakka woossiyaabi gaammotu ollan olettanaadan awaajjabeikkiiyye?" yaagidi awaajuwaabaa haasayidosona. Kawoi zaaridi, "Awaajjaas; awaajoi shaarettenna Meedoonatunne Parssetu higgiyaadan minnidaagaa" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More