Exodus 3:18

18"Israa7eela cimati ne qaalaa siyana; hegaappe guyyiyan neeninne he cimati Gibxxe kawuwaakko biidi a, 'GODAI, Ibraawetu Xoossai, nunaara gaittiis. Ha77i nuuni heezzu gallassa ogiyaa bazzo hemetti biidi, GODAASSI, nu Xoossaassi, yarshshuwaa yarshshana mala nuna yedda' yaagite.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More