Ezekiel 8:16

16Hegaappe guyyiyan, i tana GODAA Beeta Maqidasiyau giddo dabaabaa efiis; hegan Beeta Maqidasiyaa penggen baranddaappenne yarshshiyoosaappe gidduwan laatamanne ichchashu attumaasaa gidiyaagaa be7aas. Eti bantta zokkuwaa GODAA Beeta Maqidasiyaakko, bantta som77uwaa arshshokko zaaridi, arshshoora mokkiya awaayyo goinnoosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More