Genesis 12:8

8Hegaappe denddidi, Beeteeleppe arshsho baggaara de7iya deretiyaasaa biidi, hegan Beeteele arggo baggi aggidi, qassi Aaye arshsho baggi aggidi, gidduwan ba dunkkaaniyaa toliis; hegan GODAAYYO yarshshiyoosaa keexxidi, GODAA sunttaa xeesiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More