Genesis 44:30

30"Hegaa gishshau, ha77i taani guyye ne ailliyaa ta aawaakko biyo wode, ta aawai, na7aa ba shemppuwaadan siiqiyaagee, na7ai nunaara bainnaagaa be7ikko haiqqi aggana. Nuuni ne ailleti nu aawaa puuluntta huuphiyaa azzanuwaara duufuwan yeggoos.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More