Isaiah 17:6

6Wogaraa qaatti simmin, xeeran naa77u woikko heezzu poshilo aifeti attiyoogaadan, woikko daashshaa giddon oiddu woikko ichchashu aifeti attiyoogaadan, Israa7eelappe poshiloti attana" yaagiis. Hegaa GODAI, Israa7eela Xoossai haasayiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More