Isaiah 26:19

19Haiqqida ne asai paxana; eta ahaikka denddana. Inttenoo, biittaa buhiyaa giddon de7iyaageetoo, intte xaazai maallado xaazaa mala gidiyo gishshaunne, sa7aikka haiqqidaageeta zaarettidi immiyo gishshau, beegottitenne ufaissau yexxite.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More