Jeremiah 16:14

14GODAI hagaadan yaagees; "'Israa7eela asaa Gibxxe biittaappe kessida GODAI ero' yaagidi caaqqiyoogaa asai aggidi, 'Israa7eela asaa huuphessa bagga biittaappenne eta i laalido biittatu ubbaappe zaaridi ehiida GODAI ero' yaagidi caaqqana gallassai yaana. Aissi giikko, taani eta kase eta aawatussi immido buzo biittaa zaarada ehaana" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More